انتخاب ویراستاران
  10/04/2019 16:54:59

  بی‌خبری مالیه و مخابرات؛ پول 10 درصد مالیات مخابراتی به جیب کی می‌رود؟

  زاهد همدرد، معین مالی وزارت مالیه می‌گوید، به گونۀ دقیق معلوم نیست که پول 10 درصدی مالیات مخابراتی در کدام آدرس جمع‌آوری می شود و این موضوع باید مشخص شود.…
  انتخاب ویراستاران
  10/04/2019 14:23:10

  ولسوالی سانچارک در آستانۀ سقوط؛ ولسوال هشدار داد

  ولسوال سانچارک هشدار می‎دهد و می‎گوید که اگر مسئولان امنیتی به زودی در این زمینه دست به کار نشوند، طالبان این ولسوالی را تصرف خواهند کرد.…
  انتخاب ویراستاران
  09/04/2019 18:01:55

  حملۀ طالبان بر پاسگاه پولیس مرزی؛ 20 کشته و 12 زخمی

  به گفتۀ منبع، در نتیجۀ این حمله 20 پولیس مرزی کشته، 12 پولیس زخمی و 8 پولیس دیگر اسیر طالبان شده‌اند. …
  انتخاب ویراستاران
  08/04/2019 18:39:09

  مقدسات ناسیونالیسم و الحاد دکتر ناشناس

  ناسیونالیسم به معنی مدرن آن، زادۀ حقارت، عسرت و درماندگی است. به بیان دیگر ناسیونالیسم مدرن زمانی متولد شد که ارزش‌های عشیره‌یی قبایل آلمانی در برابر فرهنگ فاخر فرانسوی، در عصر ناپلئون و دوران پس از انقلاب کبیر فرانسه احساس خفت کرد.…