یافته‌های سلام‌وطندار؛ درخواست جواز کار برای زنان در زمینه‌های مختلف رد شده است

سلام‌وطندار در گفت‌وگو با ۳۰ زن که به دنبال دریافت جواز کار اند، دریافته است که آن‌ها، نمی‌توانند در شماری از بخش‌ها جواز کار دریافت کنند. بر اساس یافته‌ها، بخش‌های بهداشت، آموزش، خدمات، کشاورزی، صنعت‌وتجارت و رسانه‌ها، تنها بخش‌هایی اند که زنان اجازه‌ی کار در آن‌ها را دارند؛ اما بیش‌تر زنان در این بخش‌ها نیز مجوز ندارند.

محدودیت‌ها بر ورزش زنان در افغانستان؛ «نمی‌توانیم در کشور بمانیم»

یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۲۰ ورزش‌کار زن در افغانستان، نشان می‌دهد که از این میان، ۱۷ تن شان به دلیل محدودیت‌های وضع‌شده بر ورزش زنان، خواهان مهاجرت به بیرون از کشور اند. آن‌ها، به سلام‌وطندار می‌گویند که می‌خواهند برای رسیدن به اهداف خود در عرصه‌ی ورزش، به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

سفارت پاکستان از رد درخواست‌های ویزا در سه ماه، نیم میلیون دالر درآمد داشته است

یافته‌های سلام‌وطندار از محاسبه‌ی تخمینی درآمد سه‌ماهه‌ی سفارت پاکستان در کابل، نشان می‌دهد که این سفارت در مدت سه ماه توانسته است از رد درخواست‌های ویزای آن کشور تنها در کابل، نیم میلیون دالر درآمد کسب کند.

یافته‌های سلام‌وطندار؛ از میان ۲۳ زن تجارت‌پیشه، کاروبار ۱۷ تن با رکود روبه‌رو شده است

بررسی‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۲۳ زن تجارت‌پیشه و صنعت‌کار در ولایت‌های کابل، غور، هرات و سمنگان، نشان می‌دهد که بازار کسب‌وکار ۱۷ تن از این زنان با رکود روبه‌رو شده است یا در آستانه‌ی رکود قرار دارد.

نتایج سروی سلام‌وطندار؛ از هر چهار زن مصاحبه‌شونده، سه زن با خشونت روبه‌رو اند

یافته‌های سروی مؤسسه‌ی رسانه‌ای سلام افغانستان (رادیو سلام‌وطندار) از بررسی مصاحبه‌های ۳۲۶ زن در ۲۷ ولایت، نشان می‌دهد که ۲۵۰ تن از این زنان که ۷۷ درصد جامعه‌ی آماری این سروی را تشکیل می‌دهد، با خشونت روبه‌رو بوده اند.

گفت‌و‌گوی سلام‌وطندار با ۷۴ زن بیوه؛ ۸۰ درصد این زنان هیچ کمکی دریافت نکرده اند

یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌و‌گو با ۷۴ زن بیوه در ۲۲ ولایت نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از این زنان در نتیجه‌ی جنگ و ناامنی و ۴۵ درصد دیگر در نتیجه‌ی رویدادهای طبیعی و بیماری، شوهران خود را از دست داده اند.

وکیلان مدافع زن در افغانستان پس از تغییر نظام در چه وضعی به سر می‌برند؟

یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۲۶ وکیل مدافع زن، نشان می‌دهد که پس از فروپاشی جمهوری، وکیلان مدافع زن، با تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند. از این ۲۶ وکیل مدافع، ۱۹ تن آن‌ها گفته اند که به دلیل روبه‌رو‌شدن با تهدیدهای امنیتی، نمی‌توانند به گونه‌ی دوام‌دار در یک مکان زندگی کنند.