زابل یشاوچیلری یاقیلغی ماده‌لر قیمتی یوقاریلیگی‌دن شکایت قیله‌دیلر

قیش موسومی ییتیب کیلیشی بیلن بیرگه، زابل ولایتی یشاوچیلریدن قطاری یاقیلغی ماده‌لر اینیقسه یاغاچ قیمتی یوقاریلیگی‌دن شکایت قیلیب ایتیشلریچه، بو ییل قیش موسومی‌ده، بیر سیر یاغاچ ۶۵-۷۰ افغانی گه ییتیشگن و اولرنینگ یاقیلغی ماده آلیش گه کوچلری ییتمه‌یدی.

لوگر یشاوچیلری خصوصی دارو‌خانه‌لرده دارو‌لر بهاسی یوقاریلیگی‌دن شکایت قیله‌دیلر

لوگر نینگ تورلی تومن‌لریده‌گی یشاوچیلردن قطاری، اوشبو ولایت خصوصی دارو‌خانه‌لریده دارو بهاسی یوقاریلیگی و صفتی قویی‌لیگی‌دن شکایت قیله‌دیلر. اولرنینگ سلام‌وطندار گه ایتیشلریچه، لوگر مرکزی پل‌علم شهری‌ و بیر قطار تومن‌لریده‌گی خصوصی دارو‌خانه‌لرده دارو بهاسی، اوز باشیمچه‌لیک شکلده تعیین بوله‌دی.

فاریاب نینگ قیصار تومنی‌ده باغ‌دارلر: مه‌ییز قیمتی ۴۰ فایز کمه‌یگن

فاریاب ولایتی قیصار تومنی‌ده باغ‌دارلردن قطاری نینگ سلام‌وطندار گه ایتیشلریچه، اوتگن ییل قیش موسومی‌ده قتیق ساووق و اوشبو ییل قوروق‌چیلیک نتیجه‌سیده، مذکور ولایت‌ده مه‌ییز تولیدی کمه‌یگن. اولر نینگ کوپه‌یتیریشلریچه، شونینگدیک مه‌ییز قیمتی ۴۰ فایز کمه‌یگن دیر.

توغری اقتصادی سیاست یوریتیلمسه دالر نرخی پس توشیشی ییگولیک ماده‌لر قیمتی اوستیگه تاثیر قیلمه‌یدی

افغانی پول برابری ده دالر نرخی سیزیلرلی درجه ده پس توشگن بولسه ده؛ بیراق مملکت بویلب ییگولیک و یاقیلغی ماده‌لر نرخی همان اوزگرمه‌گن. اقتصادی ایش بیلرمان‌لردن بیرقطاری نینگ ایتیشلریچه، افغانستان مرکزی بانکی خلق‌ارا المشتیریش قاعده‌لرینی نظر گه آلمس دن افغانی پول برابری ده دالر نرخینی کمه‌یتیریش اوچون تلاش قیلماقده، بو اقدام پولی مصلحت و سیاست اساسیده دیر؛ لیکن ییگولیک ماده‌لر نرخی اوستیگه تاثیر قیلمه‌یدی.

کابل یشاوچیلری یاقیلغی ماده‌لر قیمتی نینگ یوقاری‌لیگی و ساتیب آلالمسلیک‌لریدن شکایت قیله‌دیلر

هوا نینگ ساووق‌ بولیشی و موسومی یامغیرلر نینگ یاغیشی بیلن، کابل یشاوچیلریدن قطاری یاقیلغی ماده‌لر اینیقسه تاش کومیر و یاغاچ قیمتی یوقارلیگی‌دن خواطر بیلدیریب ایتیشلریچه، قیش موسومی یتیب کیلیشی بیلن یاقیلغی ماده آلیش گه کوچلری ییتمه‌یدی.

کابل یشاوچیلری تاش کومیر قیمت‌لیگی و ساتووچیلر ایسه سالیق یوقاریلیگیدن شکایت قیله‌دیلر

قیش موسومی عرفه‌سیده، مملکت اینیقسه کابل یشاوچیلری یاقیلغی ماده‌لرنی تیارلماقده‌لر، بیراق اوتگن ییل گه نسبتن بو ییل یاقیلغی ماده‌لر اینیقسه تاش کومیر نرخی یوقاریلیگیدن شکایت قیلماقده‌لر.

کابل بازاریده ترکاری‌لر بهاسی نینگ یوقاری کیتگنی خصوصیده اهالی نینگ شکایتی

کابل یشاوچیلریدن قطاری نینگ سلام‌وطندار گه ایتیش‌لریچه، کابل بازاریده ترکاری بهاسی کوپه‌یگن دیر که انه شوو سبب، اولر ترکاری آلیش گه کوچلری ییتیشمه‌یدی. شونینگدیک بازار‌ده ترکاری‌لردن بیر قطاری جمله‌دن پمیدار نینگ کمه‌یگنیدن شکایت قیله‌دیلر.

کابل یشاوچیلری ییگولیک ماده نرخی کوتاریلگنیدن شکایت قیلگنلر

کابل یشاوچیلریدن قطاری مملکت بازارلریده ییگولیک ماده نرخ – نواسی کوتاریلگنیدن خواطر بیلدیریب ایتیشلریچه، مملکت یشاوچیلریدن کوپینچه‌سی اقتصادی قیینچیلیککه روپه‌ره هرکون ییگولیک ماده نرخ – نواسی کوتاریله‌دی و یشاوچیلر عایله‌لری نینگ نفقه‌لرینی تأمین‌لشگه قادر ایمس.