بررسی‌هایی که سلام‌وطندار در باره‌ی این پروژه‌های توسعه‌ای انجام داده است، نشان می‌دهد که این ۴۹۲ پروژه که هزاران پروژه‌ی فرعی دیگر را نیز شامل می‌شود، توسط جامعه‌ی‌ جهانی تمویل مالی می‌شد و کار تطبیق آن در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ گنجانیده و کار عملی آن‌ها نیز آغاز شده بود.

مرتبط با این خبر:

تحلیل‌ها و گزارش‌های خبری
رویدادهای منطقه و جهان
گزارش‌های تحقیقی

یافته‌های سلام‌وطندار؛ کار ۴۹۲ پروژه‌ی توسعه‌ای در افغانستان ناتکمیل مانده است

بررسی‌هایی که سلام‌وطندار در باره‌ی این پروژه‌های توسعه‌ای انجام داده است، نشان می‌دهد که این ۴۹۲ پروژه که هزاران پروژه‌ی فرعی دیگر را نیز شامل می‌شود، توسط جامعه‌ی‌ جهانی تمویل مالی می‌شد و کار تطبیق آن در سند بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ گنجانیده و کار عملی آن‌ها نیز آغاز شده بود.

گفت‌وگو

الدرداری: تصمیم‌ها در افغانستان باید طوری گرفته شود که این کشور را از بحران بیرون کند

زلیخا کوهستانی، خبرنگار سلام‌وطندار، در گفت‌وگویی با عبدالله الدرداری، نماینده‌ی برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان، به فعالیت‌ها و دست‌آوردهای سازمان ملل متحد پس از ۲۴ اسد ۱۴۰۰ در این کشور و اثرگذاری کمک‌های این سازمان روی وضعیت اقتصادی شهروندان پرداخته است.

چندرسانه‌یی
ویژه‌نامهٔ مهاجرت
یادداشت‌های شما
پرخواننده‌ترین‌ها