افغانستان تنیق‌لیگی نینگ کوزه‌تووچی اداره‌: ارگ ده قطار کیشیلر، فساد گه قرشی کمیسیونی نینگ سیاسی توزتگن

افغانستان تنیق‌لیگی نینگ کوزه‌تووچی اداره مسئوللری نینگ ایتیش‌لریچه، جمهورلیک ریاستیده‌گی حلقه‌لر، فساد گه قرشی کوره‌ش کمیسیونی نی سیاسی توزتیب و اوز فایده‌لری اوچون استفاده قیله‌دیلر.