منبعی در وزارت معارف، به سلام‌وطندار تأیید می‌کند که از روز گذشته به این سو، فعالیت مؤسسه‌های بین‌المللی در بخش آموزش در سراسر کشور، از سوی این وزارت متوقف شده است.

منبع، می‌گوید برای فعالیت مؤسسه‌های بین‌المللی در بخش آموزش، یک ماه مهلت داده شده است که از طریق مؤسسه‎‌های داخلی می‌توانند پروژه‌های خود را در افغانستان تطبیق کنند. منبع، می‌افزاید که مؤسسه‌های بین‌المللی باید در تفاهم با وزارت معارف، پروژه‌های خود را در افغانستان تطبیق کنند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

منبع، تأکید می‌کند: «باید مؤسسه‌های بین‌المللی اصول امارت اسلامی را تطبیق کنند و در بعضی ولایت‌ها تفکیک این مؤسسه‌ها بر مدرسه و مکتب، مکتب ابتدایی دخترانه و پسرانه و استخدام اندک دانش‌آموزان، مشکلات زیاد اجتماعی را ایجاد می‌کرد.»

منبع، هم‌چنان می‌گوید که اگر مؤسسه‌های بین‌المللی خواست‌های این وزارت را نپذیرند و فعالیت خود را متوقف کنند، این وزارت به تمام رییسان معارف ولایت‌ها هدایت داده است که با یک کارشیوه‌ی تازه، این دانش‌آموزان و استادان این مؤسسه‌های بین‌المللی، به مکتب‌های دولتی جذب شوند.

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

بر اساس آمار وزارت معارف، اکنون در بخش آموزش در افغانستان، ۸۰ مؤسسه‌ی داخلی وجود دارد که با معیارهای بین‌المللی در مناطق دوردست فعالیت می‌کنند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: