پس از حذف آمریت مسلکی معلمین ریاست معارف تخار از ساختار وزارت معارف، شماری از آموزگاران و کارمندان این آمریت، از بی‌سرنوشتی شان شکایت دارند. آن‌ها، می‌گویند که ۱۰ تا ۲۰ سال تجربه‌ی کار در بخش آموزش و ارتقای ظرفیت آموزگاران را دارند و اکنون، خواهان جابه‌جایی شان در دیگر بخش‌های معارف اند.

بشیراحمد سنقر، آموزگار تربیه‌ی معلم در تخار، می‌گوید: «پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی و لغوشدن تمام دارالمعلمین‌های افغانستان، در حالت بی‌سرنوشتی قرار گرفته‌ام و نمی‌دانم در آینده سرنوشت من چه خواهد شد.»

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

صبغت‌الله فرهمند، آموزگار دیگری در تربیه‌ی معلم تخار، نیز می‌گوید: «استادان در حوزه‌ی تعلیم‌وتربیت مصروف خدمت بودند و کار کردند. امروز بسیار نگران اند که چه خواهد شد. تقاضای تمام استادان دارالمعلمین‌های افغانستان این است که جایگاه تربیه‌ی معلم را مثل سابق در بدنه‌ی معارف حفظ کنند.»

مسئولان آمریت انکشاف مسلکی معلمین ریاست معارف تخار، می‌گویند که این اداره دو سال پیش از ریاست تربیه‌ی معلم به آمریت انکشاف مسلکی معلمین، تغییر نام یافت؛ اما به گفته‌ی آن‌ها، اکنون با حذف کامل این اداره از ساختار وزارت معارف، حدود ۱۹۰ کارمند آن بی‌کار شده اند.

امیرعبدالله، آمر انکشاف مسلکی معلمین ریاست معارف تخار، می گوید که کارمندان این آمریت به یک بخش دیگر استخدام خواهند شد. او می‌افزاید: «به آن اندازه استادان ان‌شاءالله نگران نیستند و بزرگان برای شان امیدواری داده به جای تربیه‌ی معلم، به یک بدیل خوب‌تر استخدام و جذب می‌شوند.»

مسئولان ریاست معارف تخار اما می‌گویند که این اداره به گونه‌ی کامل از ساختار وزارت معارف حذف نشده است و در صورت حذف کامل آن، آموزگاران و کارمندان در دیگر بخش‌های معارف جذب خواهند شد.

عبدالبشیر مبشر، رییس معارف تخار، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «در این شکی نیست که استادان تربیه‌ی معلم کادری و اهل علم اند. تصمیم گرفته شده وقتی که تربیه‌ی معلم از سیستم حذف می‌شود، قبل از آن، در تعلیمات عمومی در مکتب‌ها و هم‌چنان در تعلیمات اسلامی، جابه‌جا خواهند شد. آن‌ها هیچ گاهی بی‌سرنوشت نخواهند شد؛ چون از سوی وزارت مکتوب دارند.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

این در حالی است که وزارت معارف، ماه گذشته با پخش خبرنامه‌ای اعلام کرد که کمیسیون تشکیلات و معاشات ریاست‌الوزرا، تصمیم گرفته ساختارهای موازی و غیرمؤثر را از تشکیلات این وزارت حذف کند. پس از این تصمیم، همه ریاست‌های تربیه‌ی معلم در کشور از ساختار وزارت معارف حذف شدند و آموزگاران و کارمندان این اداره‌ها در بی‌سرنوشتی قرار دارند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: