مسئولان در وزارت معارف، امروز در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، می‌گویند که در یک سال گذشته بیش از ۳۶ هزار دانش‌آموز در مدرسه‌های دینی جذب شده اند. به گفته‌ی آنان، هم‌اکنون ۱۴ هزار مدرسه‌ی دینی در سراسر کشور فعالیت دارد که در آن بیش از ۳۳۰ هزار دانش‌آموز سرگرم آموزش اند.

کرامت‌الله آخوندزاده، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، در این برنامه می‌گوید که هم‌اکنون بیش از ۱۰ میلیون و ۵۵۴ هزار دانش‌آموز در بخش‌های مختلف در سراسر کشور سرگرم آموزش اند و بیش از ۳۳۰ هزار دانش‌آموز آن در مدرسه‌های دینی سرگرم آموزش‌های اسلامی اند.

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

او می‌افزاید: «در مجموع، ۳۶ هزار و ۲۰۳ طالب‌العالم که ۱۲ هزار و ۸۰۸ تن آنان را طبقه‌ی اناث تشکیل می‌دهد، به تازگی جذب شده اند که در مجموع ۳۳۰ هزار و ۹۵۰ تن که بیش از ۹۴ هزار تن آنان را طبقه‌ی اناث تشکیل می‌دهد، در سراسر کشور شاگردان مدرسه استند.»

معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، تأکید می‌کند که اکنون ۱۴ هزار مرکز آموزش‌های اسلامی در سراسر کشور ثبت شده است.

مسئولان در وزارت معارف، هم‌چنان می‌‌گویند که در یک سال گذشته در سراسر افغانستان بیش از ۱۱ هزار آموزگار برای تدریس آموزش‌های اسلامی جذب شده اند که ۴۸۹ تن این آموزگاران را زنان تشکیل می‌دهند.

از سویی هم، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، می‌گوید که در یک سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۵۶ هزار دانش‌آموز در مکتب‌های دولتی و خصوصی جذب شده اند که نزدیک به ۵۵۷ هزار تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

او تصریح می‌کند: «در مجموع در سراسر افغانستان در مکتب‌های دولتی و خصوصی، در حال حاضر ۱۰ میلیون و ۱۸۹ هزار دانش‌آموز به ثبت رسیده است که ۴۰ میلیون و ۲۴ هزار و ۵۷۴ تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند. ۱۲۱ مکتب به تازگی ایجاد شده است و در مجموع ۱۸ هزار و ۱۰ مکتب در سراسر افغانستان وجود دارد.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

مسئولان در وزارت معارف، هم‌چنان می‌گویند که ۱۸۶ هزار و ۹۸۴ دانش‌آموز در یک سال گذشته از مکتب‌ها فارغ شده اند.

گفتنی است که هم‌اکنون ۱.۲ میلیون دختر بالاتر از صنف ششم در انتظار بازشدن مکتب‌های شان اند؛ در حالی که مسئولان می‌گویند ۲.۴ میلیون دختر از صنف اول تا شش اکنون در مکتب‌ها آموزش می‌بینند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: