شماری از شهروندان در ولایت‌های حوزه‌های شمال، جنوب، شرق و غرب، با شکایت از دست‌رسی‌نداشتن به خدمات پس از توزیع شناس‌نامه‌ی برقی/تذکره‌ی الکترونیکی، می‌گویند که به علت فعال‌نبودن مرکزهای توزیع شناس‌نامه‌ی برقی، ناچار اند برای رفع مشکلات شان به پایتخت سفر کنند.

خدمات پس از توزیع شناس‌نامه، شامل اصلاح نام، سن، دریافت شناس‌نامه‌ی مثنا، تجدید چاپ شناس‌نامه‌ی برقی، ثبت‌ نام جمعی، ثبت تولدات، ازدواج‌ها و طلاق، می‌شود.

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

جمشید، باشنده‌ی بلخ که برای اصلاح نام پدربزرگش در شناس‌نامه، به مرکز توزیع شناس‌نامه‌ی برقی در شهر مزارشریف، مرکز این ولایت آمده، می‌گوید که نام او از سوی کارمندان این مرکز، اشتباه درج شده است. او، می‌افزاید که ارائه‌ی خدمات پس از توزیع شناس‌نامه‌ی برقی، هنوز در مزارشریف فعال نشده و ناچار است برای حل مشکلش به کابل برود.

جمشید، می‌گوید: «ما به این جا مراجعه کرده‌ و گفتیم که تذکره‌ی ما از سوی شما اشتباه شده است؛ اما می‌گویند که بروید و در کابل اصلاح کنید. کابل هم معلوم است که راه سالنگ بند است و چند روز بعد کامل بند می‌شود. ما نمی‌توانیم که فامیل را مانده و به کابل برویم.»

نذیر احمدی، باشنده‌ی هرات،‌ می‌گوید به دلیل این که نامش در شناس‌نامه‌ی برقی اشتباه درج شده، فرصت‌های زیادی را از دست داده است. او، می‌افزاید: «در وقت درج تذکره دقت نمی‌شود و باعث می‌شود که برای گرفتن مدرک‌ها با مشکل مواجه شویم. به خاطر یک نقطه که در نامم در تذکره اضافه آمده بود، ناگزیر شدم به کابل بروم تا اصلاح شود.»

شهروندان در ولایت‌های مختلف، از اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، می‌خواهند که برای ایجاد سهولت در پیشبرد کارهای شان، مرکزهای خدمات پس از توزیع شناس‌نامه‌ در ولایت‌های شان فعال شود.

عبدالقادر، باشنده‌ی ننگرهار، می‌گوید: «در ننگرهار می‌خواستم که در تذکره‌ی الکترونیکی مشکل نامم را حل کنم، این‌ها گفتند که باید به کابل بروم. از مسئولان می‌خواهم که در ولایت‌های شرقی هم مرکز خدمات پس از توزیع تذکره را فعال کنند.»

مسئولان در اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، می‌گویند که در سراسر کشور، ۷۴ مرکز توزیع شناس‌نامه‌ی برقی فعال است که از این میان، ۱۵ مرکز در مرکز و ۵۹ مرکز در ولایت‌های دیگر فعالیت دارند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید 

محمدحلیم رافع، سخن‌گوی اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، می‌گوید که در ولایت‌ها، به دلیل سوءاستفاده از ارائه‌ی خدمات پس از توزیع شناس‌نامه، غیر از توزیع شناس‌نامه‌ی مثنا، به دیگر خدمات پس از توزیع شناس‌نامه‌ی برقی از سوی مسئولان اجازه داده نشده است.

او می‌افزاید: «در بخش خدمات پس از توزیع در ولایت‌ها، تنها اجازه داده‌ایم که تذکره‌ی مثنا را توزیع کنند. در بخش‌های دیگر، به علت این که فساد اداری به وجود می‌آورد، دیگر خدمات پس از توزیع از کابل اجرا می‌شود. اجازه نیست که رییسان در نام و سن اشخاص اصلاحات بیاورند.»

پیش از این نیز، شهروندان در ولایت‌های مختلف از دست‌رسی‌نداشتن به خدمات پس از توزیع شناس‌نامه‌ی برقی، شکایت داشته اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: