مسئولان در وزارت مالیه می‌گویند که پس از این روند توزیع حقوق ماهانۀ کارمندان دولتی به گونۀ معمولی آغاز خواهد شد.

احمدولی حقمل، سخنگوی این وزارت می‌گوید، طرح جدیدی برای پرداخت معاشات کارمندان اداره‌های دولتی در نظر گرفته شده و قرار است در این دور اجرایی شود. به گفتۀ آقای حقمل، قرار است در همین دور نخست حقوق ماهانۀ سنبله، میزان و عقرب یک‌جا پرداخت شود.

سخنگوی وزارت مالیه در یک نشست خبری امروز می‌گوید، در پرداخت معاشات امتیازی کارمندان دولتی نیز محدودیت به میان آمده و پس از این تنها کارمندان مسلکی و تخنیکی می‌توانند حقوق امتیازی دریافت کنند.

احمدولی حقمل می‌افزاید که پول تقاعد ۶۰ هزار متقاعد سال گذشته پرداخت شده و پس از حل مشکلات تخنیکی، حقوق باقی‌ماندۀ متقاعدان دیگر نیز پرداخت می‌شود.

نگرانی از عدم پرداخت حقوق ماهانۀ کارمندان دولتی پس از تسلط امارت اسلامی بر پایتخت اوج گرفت، با این حال از این میان یونیسف پرداخت حقوق آموزگاران و کارمندان صحی را بر عهده گرفته است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: