ادارۀ امور حکومت امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده که کابینۀ امارت اسلامی طرح تغییر آغاز سال مالی از جدی به حمل را تأیید کرده است. ادارۀ امور امروز با پخش خبرنامه‌یی گفته که این موضوع در نشست روز گذشتۀ کابینۀ امارت اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است.

در خبرنامه نیز آمده که طرح بودجۀ ضمیمه‌یی برای سه ماه آخر ام‌سال (جدی، دلو و حوت) نیز در این نشست کابینۀ امارت اسلامی تأیید شده است. امارت اسلامی گفته است که برای نخستین بار پس از چندین دهه بودجۀ افغانستان بدون کمک‌های خارجی تهیه می‌شود.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

کابینۀ امارت اسلامی در این نشست خود واردات تیل و گاز بی‌کیفیت، کود کیمیاوی و دیگر مواد غیرمعیاری را هم به‌طور مطلق ممنوع کرده است. شرکت‌کننده‌گان در این نشست گفته‌اند پس از این با کسانی که مواد غیرمعیاری را وارد کنند، برخورد جدی خواهد شد.

امارت اسلامی نیز برای بررسی بهتر و حل مشکلات تجمع تانکرهای تیل در بندرهای کشور و واردات مواد بی‌کیفیت، یک هیأت موظف کرده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: