زنان معترض در کابل: سکوت جامعۀ جهانی در برابر زنان افغانستان شرم‌آور است

معترضان با حمل و سردادن شعارهای «فکر نو حاصل کنین، زن را تحمل کنین»، «پوشش ما، هویت ما» و «برقع حجاب ما نیست»، در برابر وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی تجمع کردند. زنان معترض می‌‌گویند که سکوت نهادهای بین‌المللی و جامعۀ جهانی در برابر زنان افغانستان شرم‌آور است.

کابینۀ امارت اسلامی آغاز سال مالی را از جدی به حمل تغییر داد

ادارۀ امور حکومت امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده که کابینۀ امارت اسلامی طرح تغییر آغاز سال مالی از جدی به حمل را تأیید کرده است. ادارۀ امور امروز با پخش خبرنامه‌یی گفته که این موضوع در نشست روز گذشتۀ کابینۀ امارت اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است.

نشستی به‌منظور ایجاد ارتباط میان آمریکا و امارت اسلامی برگزار شد

گروهی از افغان‌ها از جمله مقام‌های دولت پیشین و نماینده‌گان جامعۀ مدنی، نشست یک روزه را روز گذشته (دوشنبه، بیستم جدی/دی) در واشنگتن برگزار کردند. هدف این نشست ایجاد ارتباطات و هم‌کاری میان مقام‌های آمریکایی و امارت اسلامی بود تا مسیر توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان را هم‌وار کند.

چین: آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه بر مردم افغانستان را لغو کند

وزارت خارجۀ چین گفته است که آمریکا باید به‌عنوان مقصر اصلی بحران افغانستان، اشتباهات خود را بپذیرد و با اقدامات ملموس تحریم‌های وضع‌شده بر مردم افغانستان را بردارد. سخنگوی وزارت خارجۀ چین به خبرنگاران گفته که آمریکا به‌عنوان مقصر اصلی بحران افغانستان، نباید بر این کشور تحریم‌های اقتصادی وضع کند.