پزشکان و کارمندان مرکزهای صحی ولسوالی‌های شانزده‌گانۀ ولایت تخار امروز (شنبه، چهارم ثور/اردیبهشت) در شهر تالقان، مرکز این ولایت راهپیمایی اعتراض کردند.

معترضان هدف از راهپیمایی‌شان را پرداخت‌نشدن معاش نزدیک به یک‌سال و دیگر امتیازات کاری عنوان می‌کنند. آنان می‌افزایند که در شفاخانه‌ها و مرکزهای صحی تخار ماه‌ها می‌شود دارو و دیگر امکانات بهداشتی یافت نمی‌شود. به گفتۀ اعتراض‌کننده‌گان، هرچند این نگرانی‌شان را با مسئولان ادارۀ محلی تخار شریک کرده‌اند؛ اما هنوز رسیده‌گی نشده است.

معترضان هدف از راهپیمایی‌شان را پرداخت‌نشدن معاش نزدیک به یک‌سال و دیگر امتیازات کاری عنوان می‌کنند.

عبدالقهار الهام، پزشک معترض در تخار به سلام‌وطندار می‌گوید: «مدت هشت‌ماه می‌شود که تمام کارمندان مرکزهای صحی تخار معاشات‌شان را نگرفته‌اند و گذشته از این، در این مرکزها ادویه/دارو، گاز و دیگر ضروریات بهداشتی یافت نمی‌شود و درهای این مرکزها از چندین‌ ماه به این طرف بند است و متأسفانه هیچ‌گوش شنوایی وجود ندارد که صدای ما را بشنود.»

محی‌الدین خلیلی، دیگر پزشک معترض در تخار نیز به سلام‌وطندار می‌گوید: «صحت مردم تخار در گرو مافیاست و زمانی که یک خانم در این ولایت مشکل ولادی داشته باشد، امکانات موجود نیست تا به آن پاسخ‌دهی صورت بگیرد. ماه‌ها می‌شود این وضعیت ادامه دارد و هنوز مسئولان نتوانسته‌اند تا نگرانی‌های ما را پایان دهند.»

در همین حال، محمدزمان خان، رئیس شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر تخار با تأیید گفته‌های پزشکان و کارمندان مرکزهای صحی این ولایت تأکید می‌کند که بی‌عدالتی در نهادهای مسئول پایتخت به صراحت وجود دارد و در توزیع بودجه در بخش صحت نیز ولایت تخار را نادیده می‌گیرند. به گفتۀ او، آنان این مشکل را چندین‌بار با مسئولان در میان گذاشته‌اند؛ اما اقدامی نشده است.

از سویی هم، حامد مبارز، سرپرست مدیریت مطبوعات و آگاهی عامۀ تخار گفته‌های پزشکان و کارمندان مرکزهای صحی این ولایت را تأیید می‌کند و می‌گوید که نهاد «اهید» معاش کارمندان مرکزهای صحی این ولایت را هشت ماه می‌شود نپرداخته است. به گفتۀ او، مسئولان محلی تخار این موضوع را با وزارت صحت شریک کرده و آنان وعدۀ حل این مشکل را داده‌اند.

معترضان با صدور قطع‌نامۀ ۱۵ ماده‌یی حکومت را ملزم به برآورده‌شدن «خواست‌های مشروع‌شان» می‌دانند و تأکید می‌کنند که اگر به مشکلات‌شان رسیده‌گی نشود، اعتراض‌ها‌ی‌شان را ادامه می‌دهند.

خواستیم دیدگاه مسئولان ریاست صحت تخار را نیز در پیوند به این موضوع داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: