دانش‌جویان دانشگاه تخار روز گذشته (دوشنبه، شانزدهم حمل/فروردین) به دلیل برگزارنشدن آزمون‌شان راهپیمایی اعتراضی کردند که این راهپیمایی آنان به خشونت کشیده شد.

دلیل اعتراض این دانش‌جویان حاضرنشدن استادان به درس‌ها خوانده شده است؛ زیرا استادان دانشگاه تخار به دلیل آن‌چه غصب شهرک رهایشی استادان توسط زورمندان در معامله با حکومت محلی خوانده می‌شود، اعتصاب کاری کردند. این دانش‌جویان اعتراض داشتند که روند آزمون در همه دانشگاه‌های کشور ادامه دارد؛ اما این روند در دانشگاه تخار متوقف شده است.

بسته‌شدن پل اصلی و شاهراه توسط دانش‌جویان معترض با واکنش تند نیروهای امنیتی روبه‌رو شد. خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس تخار می‌گوید که شماری از افراد استفاده‌جو در میان دانش‌جویان نفوذ و شلیک کرده‌اند. به گفتۀ سخنگوی فرماندهی پولیس تخار، در این روی‌داد دو دانش‌جو و دو غیرنظامی زخمی شده‌اند.

اعتراض دانش‌جویان دانشگاه تخار به خشونت کشیده شد.

خلیل اسیر می‌افزاید که نهادهای کشفی و امنیتی بررسی‌ها را برای مشخص‌کردن عاملان این روی‌داد آغاز کرده‌اند. دانش‌جویان اما می‌گویند که نیروهای امنیتی می‌خواستند با تانک و با اعمال زور صف اعتراض را بشکنند که در نتیجۀ آن ۱۰ تن زخمی شدند.

استادان دانشگاه تخار دو هفته پیش در اعتراض به آن‌چه غصب شهرک معلمان توسط زورمندان و معاملۀ حکومت محلی خوانده شده است، دست به اعتصاب کاری زدند و اعلام کردند که به صنف‌ درسی حاضر نمی‌شوند. این استادان گفته‌اند که تا زمان رسیده‌گی‌نشدن به خواست‌شان از سوی حکومت، به اعتصاب‌شان ادامه می‌دهند.

در همین حال، ضیاءالدین جمال، استاد دانشگاه تخار دربارۀ این اعتراض به سلام‌وطندار می‌گوید، پولیس نخست به‌روی معترضان آب گرم پاشید و سپس به‌ سمت آنان گلوله‌ شلیک کرد که در نتیجۀ آن سه دانش‌جوی معترض زخمی شدند. اما خلیل اسیر شلیک پولیس به‌سوی دانش‌جویان را رد می‌کند.

در همین حال، محمدیوسف امانی، مدیر نشرات دانشگاه تخار می‌گوید، یک‌ماه پیش حکومت وعده سپرد که برای هر استاد دانشگاه تخار یک نمره زمین در بدل ۴۵۰۰۰ افغانی توزیع کند، اما به دلیل مداخلۀ برخی از افراد برای استادان نمرات رهایشی توزیع نشد. او می‌افزاید که این زمین‌ها مربوط ملکیت دانشگاه تخار می‌شود و به لحاظ قانونی هیچ‌گونه ملاحظه‌یی وجود ندارد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: