سلام‌افغانستان میدیا موسسه‌‌سی (سلام‌وطندار رادیوسی) اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگنیدن کیین، طلبه‌لر نینگ ایش و تحصیلی کیله‌جگی خصوصیده‌گی امیدوارلیک و درسی علاقه میزانی نی تیکشیریش اوچون،‌ جاری ییل نینگ ثور و جوزا آی‌لریده بیر نظر سوره‌ش نی یولگه قوییدی که بو ایشدن اساسی مقصد، مملکت‌ده یوز بیرگن اوزگریش‌لردن کیین، مذکور بولیم‌ گه کیلگن اوزگریش‌لرنی انیقلش دیر.

سلام‌وطندار نینگ یولگه قویگن تیکشیروی گه قره‌گنده، اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگنیدن کیین افغانستان ده طلبه‌لردن ۷۳ فایزی درسی علاقه کم‌لیگی یا-ده یوقلیگی گه روپه‌ره بولگنلر.

قولگه کیلگن معلومات‌لر اساسیده، شونینگدیک طلبه‌لر نینگ تحصیلی کیله‌جگی خصوصیده‌ هم امیدوارلیک میزانی کمه‌یگن دیر؛ طلبه‌لردن ۵۵ فایزی نینگ کیله‌جک ایش خصوصیده‌گی امید‌لری کمه‌یگن و تحصیلی کیله‌جک خصوصیده هم طلبه‌لردن ۵۲ فایزی نینگ امیدوارلیگی کمه‌یگن دیر.

باشقه بیر تاماندن، بیلیم یورت‌لر اوقیتووچیلریدن آلینگن نظر‌لر گه کوره، اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگندن بویان درس بیریش خصوصیده هیچ علاقه‌لری قالمه‌گن. شونگه علاوه،‌ درسی ماده تیارلش و تحقیق خصوصیده هم فرصت‌لر و علاقه‌لری نینگ زیان کورگنی نی ایتگنلر.

مذکور نظر سوره‌شده اوتمیش ییل‌لر گه قره‌گنده بو ییل طلبه‌لر نینگ درسی علاقه‌سی و اولر نینگ درسی صنف‌لرده حضور تاپیشلری تیکشیریلگن که اوقیتووچیلردن ۸۲ فایزی نینگ ایتیشیچه، طلبه‌لر نینگ درسی علاقه‌سی کمه‌یگن دیر.

نظر سوره‌ش اصولی و معلومات‌لر نی تحلیل قیلیش‌: مذکور نظر سوره‌شده ۲۷۵ طلبه‌ یاپیق سوراق‌لر نی شخصا و تصادفی تنلش اصولیدن فایده‌لنگن حالده، مصاحبه بولگن.

مذکور نظر سوره‌ش کابل، ننگرهار، بلخ، قندهار و هرات‌ده بولگن که اوشبو نظر سوره‌ش گه مملکت نینگ ۱۸ بیلیم یورتی (۹ دولتی بیلیم یورت و ۹ خصوصی بیلیم یورتی‌)‌دن قیزلر وایرککلر شرکت قیلگنلر که بو آره‌ده، کابل‌ده‌ ۹ بیلیم یورت و باشقه ولایت‌لرده ۹ بیلیم یورت نینگ طلبه‌لری نظر سوره‌ش گه شرکت قیلگنلر.

ایتیش کیره‌ک که،‌ مملکت ولایت‌لری آره‌سیده طلبه‌لردن کوپینچه رقمی گه صاحب بولگن کابل بیلیم یورتیدن، ۶۵ فایز طلبه شرکت قیلگن و قالگن طلبه‌لر ایسه (هرات،‌ ننگرهار، قندهار، بلخ)‌ کبی مملکت نینگ بویوک ۴ ولایتی‌دن شرکت قیلگنلر.

طلبه‌لر آره‌سیده درس اوقیش میزانی:

سلام‌وطندار نینگ معلوماتی اساسیده، اوشبو تیکشیرو گه اشتراک ایتگن ۲۷۵ طلبه‌دن ۷۳ فایزی نینگ علاقه‌سی کمه‌یب‌ یا-ده درس اوقیش گه هیچ علاقه‌لری یوق، اولر ارا طلبه‌لردن ۵۵ فایزی نینگ ایتیش‌لریچه، اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، اولر نینگ درس خصوصیده‌گی علاقه‌لری کمه‌یگن و طلبه‌لردن ۱۸ فایزی ایسه درس گه هیچ علاقه‌لری یوق.

شونینگدیک طلبه‌لردن ۱۷ فایزی نینگ ایتیشیچه، اولر نینگ درس اوقیش اوچون علاقه‌لری کمه‌یگنی یوق و طلبه‌لردن ۱۰ فایزی اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگنیدن کیین، درس اوقیش گه دایر علاقه‌لری کوپه‌یگنیدن خبر بیرگنلر.

دولتی و خصوصی بیلیم‌ یورت‌لردن آلینگن سروی گه کوره، دولتی بیلیم‌ یورت‌لر گه قره‌گنده خصوصی بیلیم‌ یورت‌ طلبه‌لری آره‌سیده امید‌سیزلیک درجه‌سی ۱۱ فایز کوپراق دیر.

باشقه بیر تامان‌دن،‌ جنسیت اساسیده بولگن تیکشیرو گه بناً، قیزلر و ایرکک ییگیت‌لر آره‌سیده درسی علاقه کمه‌یگنی‌ده بیر آز تفاوت بار که قیزلر گه کوره،‌ ایرکک ییگیت‌لر نینگ علاقه‌لری کوپراق کمه‌یگن دیر.

اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایرشگنیدن کیین، طلبه‌لر آره‌سیده‌گی درسی علاقه میزانی‌دن توزه‌تیلگن سلام‌وطندار نینگ نظر سوره‌شی اساسیده،‌ کابل گه نسبتن ولایت‌لرده طلبه‌لر آره‌سیده نا امیدلیک درجه‌سی کوپه‌یگن.

طلبه‌لر آره‌سیده تحصیل کیله‌جگی گه امید‌وارلیک درجه‌سی:

مذکور تیکشیرو اساسیده،‌ طلبه‌لردن ۷۷ فایزی تحصیلی کیله‌جگی خصوصیده امید‌سیزلر و بو آره‌ده ۵۲ فایز طلبه‌لر نینگ تحصیلی کیه‌جگی خصوصیده‌ امید‌لری کمه‌یگن که شونده‌ی بیرحالده، ۲۵ فایز طلبه‌لر ایسه تحصیلی کیله‌جگی خصوصیده هیچ امید‌لری یوق.

باشقه بیر تاماندن، طلبه‌لردن ۱۳ فایزی اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگنیدن کیین، تحصیلی کیله‌جگی خصوصیده امید‌وارلیک میزانی اوزگرمه‌گن و شونینگدیک ۱۰ فایزی ایسه تحصیل خصوصیده علاقه و امید‌لری کوپه‌یگنیدن خبر بیرگنلر.

دولتی و خصوصی بیلیم‌ یورت‌لردن آلینگن سروی گه کوره، دولتی بیلیم‌ یورت‌لر گه قره‌گنده خصوصی بیلیم‌ یورت‌ طلبه‌لری آره‌سیده امید‌سیزلیک درجه‌سی ۱۱ فایز کوپراق دیر.

باشقه بیر تامان‌دن، جنسیت اساسیده بولگن تیکشیرو گه بناً، تحصیل کیله‌جگیگه دایر علاقه، ایرکک ییگیت‌لر گه قره‌گنده قیزلر آره‌سیده ۱۳ فایز کمه‌گن.

سلام‌وطندار نینگ معلوماتی اساسیده، اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، کابل گه نسبتن ولایت‌لرده طلبه‌لر آره‌سیده نا امیدلیک درجه‌سی کوپه‌یگن.

طلبه‌لر آره‌سیده ایش کیله‌جگی خصوصیده‌گی امیدوارلیک درجه‌سی:

سلام‌وطندار نینگ معلوماتی گه بناً، طلبه‌لردن ۷۵ فایزی نینگ ایش کیله‌جگلری گه دایر امیدی زیان کورگن که اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگنیدن کیین،‌ طلبه‌لردن ۴۴ فایزی نینگ ایش تاپیش خصوصیده هیچ امید‌لری یوق و شونینگدیک ۳۱ فایز آره‌سیده هم امید‌وارلیک میزانی کمه‌یگن دیر.

شونینگدیک اوشبو تیکشیرو ده طلبه‌لردن ۱۵ فایزی ایتگن که، اولر نینگ کیله‌جککه دایر امیدوارلیکلری اوزگرمه‌گن و ۹ فایزی ایسه اسلامی امارت قدرت نی آلیشی بیلن ایش تاپیش اوچون امید‌وارلیکلری کوپه‌یگنی نی بیلدیرگنلر.

دولتی و خصوصی بیلیم یورت‌لردن آلینگن تیکشیرو گه کوره، دولتی بیلیم یورت گه نسبتن خصوصی بیلیم یورت‌لر اوقیتووچیلری آره‌سیده ناامیدلیک درجه‌سی ۱۵ فایز کوپ دیر.

ایش کیله‌جگی خصوصیده‌گی امیدوارلیک میزانی گه تیگیشلی جنسیتی تفکیک‌لر اساسیده،‌ قیزلردن ۴۸ فایزی و ایرکک ییگیت‌لردن ۴۰ فایزی ایتگن که،‌ کیله‌جک اوچون هیچ امید‌لری یوق. شونده‌ی بیرحالده،‌ ایرکک ییگیت‌لردن ۳۷ فایزی و قیزلردن ۲۵ فایزی اوتمیش گه قره‌‌گنده امید‌لری نینگ کمه‌یگنی نی ایتگنلر.

اسلامی امارت حاکمیت نی آلگندن کیین، کابل گه نسبتن ولایت‌لرده امید‌سیزلیک درجه‌سی کوپه‌یگن.

بیلیم یورت اوقیتووچیلری نینگ سوراو نتیجه‌سیدن گزارش:

اوشبو تیکشیرو ده دولتی و خصوصی بیلیم یورت‌لر نینگ ۳۸ فایز ایرکک و عیال اوقیتووچیلری بیلن مصاحبه بولگن که، ۶۶ فایزی نی ایرککلر و ۳۴ فایزی نی ایسه عیال‌لر تشکیل بیره‌دی.

باشقه بیر تاماندن، مصاحبه آلینگنلردن ۵۰ فایزی خصوصی بیلیم یورت‌دن و ۵۰ فایزی ایسه دولتی بیلیم یورت‌دن دیر.

اسلامی امارت قدرت‌نی آلیشیدن کیین مملکت بیلیم یورت‌لریده درس بیریش اوچون اوقیتووچیلر نینگ علاقه میزانی:

اوشبو تیکشیرو ده اوقیتووچیلردن ۵۶ فایزی نینگ ایتیشیچه، اسلامی امارت قدرت نی آلیشیدن کیین، درس بیریش خصوصیده‌گی علاقه‌لری زیان کورگن، اینیقسه ۲۳.۷ فایزی نینگ ایتیشیچه، درس بیریش خصوصیده هیچ انگیزه‌لری یوق و ۳۱.۶ فایزی ایتگن که، اسلامی امارت حاکمیت گه ایریشیشی بیلن، درس بیریش انگیزه‌لری کمه‌یگن.

باشقه بیر تامان‌دن، ۴۲ فایز اوقیتووچیلر آره‌سیده درس بیریش انگیزه‌لری اوزگرمه‌گن، عین‌حالده، اوقیتووچیلردن یالغیز ۲ فایزی ایتگن که، اسلامی امارت قدرت نی آلیشی بیلن، درس بیریش انگیزه‌لری کوپه‌یگن.

اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، درسی ماده تیارلش و تدقیقات خصوصیده اوقیتووچلر نینگ علاقه‌مندلیک درجه‌سی:

اوشبو تیکشیرو اساسیده، مملکت‌ده اسلامی امارت حاکمیت نی آلیشی بیلن اوقیتووچیلردن ۶۳ فایزی نینگ، درسی ماده تیارلش و تدقیقات خصوصیده‌گی علاقه‌لری کمه‌یگن که بو آره‌ده طلبه‌لردن ۳۹.۵ فایزی نینگ علاقه‌سی کمه‌یگن و ۲۴ فایزی نینگ درسی ماده تیارلش علاقه‌سی قالمه‌گن.

شونینگدیک اوشبو تیکشیرو ده اوقیتووچیلردن ۲۶ فایزی ایتگن که، اسلامی امارت قدرت نی آلیشی بیلن علاقه‌لری سطحی اوزگرمه‌گن و ۱۰.۵ فایزی ایتگن که، درسی ماده‌لر نینگ تیارلش و تدقیقات خصوصیده علاقه‌لری کوپه‌یگن دیر.

اسلامی امارت حاکمیت گه ایریشی بیلن درسی ماده‌لر نینگ تیارلش و تدقیقات اوچون اوقیتووچیلر شرایطی قنده‌یلیگی و فرصت‌لر میزانی:

مذکور تیکشیرو ده اوقیتووچیلردن ۷۴ فایزی نینگ ایتیشیچه، اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، مملکت‌ بویلب بیلیم‌ یورت‌لرده‌گی درسی ماده‌لر نینگ تیارلش و تدقیقات اوچون اولر گه شرایط و فرصت‌لر میزانی مساعد ایمس، که بو آره‌ده ۵۰ فایز ماده تیارلش و تدقیقات اوچون فرصت‌لری کمه‌گنیدن خبر بیرگنلری بیرحالده، ۲۴ فایزی مکمل شکلده فرصت و شرایط مساعد بولمه‌گنیدن خبر بیرگنلر.

شونینگدیک اوقیتووچیلردن ۱۸ فایزی ایتگن که، فرصت‌لر و شرایط‌لر میزانی اوزگرمه‌گن و باشقه ۸ فایزی ایسه اسلامی امارت حاکم بولیشی بیلن ، درسی ماده‌لر نینگ تیارلش و تدقیقات کوپه‌یشی خصوصیده فرصت‌لر و شرایط ایجاد بولگنی‌دن خبر بیرگنلر.

اسلامی امارت قدرت گه ایرشگنیدن کیین، بیلیم یورت اوقیتووچیلری نظریدن طلبه‌لر آره‌سیده درسی علاقه‌لر درجه‌سی:

اوقیتووچیلردن ۹۸ فایزی، طلبه‌لر نینگ درسی علاقه‌سی گه تیگیشلی ایتگنلر که،‌ افغانستان بویلب اسلامی امارت حاکم بولیشیدن کیین ، طلبه‌لر درسی کوپینچه زیان کورگن که بو آره‌ده، اوقیتووچی‌لر نینگ ۸۱.۶ فایز درسی علاقه‌مندلری کمه‌یگن و ۱۵.۸ فایزی اوقیتووچیلر آره‌سیده درسی علاقه یوقلیگیدن خبر بیره‌دیلر. یالغیز ۲ فایز اوقیتووچی‌لر نینگ ایتیشلریچه،‌ مملکت‌ده اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، طلبه‌لر آره‌سیده درسی علاقه اوزگرمه‌گن.

اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، اوقیتووچیلر نظریدن بیلیم یورت‌لرده طلبه‌لر نینگ درس گه علاقه‌مندلیک درجه‌سی:

اوشبو تیکشیرو گه اشتراک ایتگن بیلیم یورت اوقیتووچیلری ایتگن که، اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، طلبه‌لر نینگ درس گه بولگن علاقه‌لری کمه‌یگن یا-ده اورته‌دن کیتگن، بو آره‌ده اوقیتووچیلردن  ۶۶ فایزی ننیگ ایشانچی که کوره، طلبه‌لر علاقه‌لری کمه‌یگن و ۱۶ فایزی نینگ ایتیشیچه، طلبه‌لر نینگ درس اوچون هیچ علاقه‌لری یوق.

مملکت بیلیم‌ یورت‌لریده‌گی اوقیتووچیلردن ۱۸ فایزی ایتگن که، اسلامی امارت قدرت نی آلیشی بیلن، طلبه‌لر نینگ درس گه عاید علاقه‌سی اوزگرمه‌گن؛‌ لیکن هیچ بیر اوقیتووچی طلبه‌لر نینگ درس خصوصیده علاقه‌لری کوپه‌یگنی نی تصدیق قیلمه‌گنلر.

اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، بیلیم یورت‌لر اوقیتووچیلری نظری‌دن طلبه‌لر آره‌سیده‌گی درس اوقیش میزانی:

اوقیتووچیلردن ۷۱ فایزی نینگ ایتیشیچه، درس اوقیش سطحی کمه‌یگن و باشقه ۱۱ فایزی نینگ ایتیشیچه، طلبه‌لر هیچ درس اوقیمه‌یدی. اوقیتووچیلردن ۱۸ فایزی نینگ ایتیشیچه، اسلامی امارت قدرت گه ایریشگنیدن کیین، طلبه‌لر آره‌سیده درس اوقیش میزانی اوزگرمه‌گن.

اسلامی امارت نینگ قدرت گه ایریشگنیدن کیین، بیلیم یورت‌لرده اوقیتووچیلر نظریدن درسی صنف‌لرده طلبه‌لر حضوری میزانی:

اوشبو تیکشیرو گه اشتراک ایتگن ۷۱ فایز اوقیتووچی ایتگن که، مملکت بیلیم یورت‌لریده‌گی درسی صنف‌لرده طلبه‌لر حضوری کمه‌یگن، ۴ فایزی نینگ ایتیشیچه، طلبه‌لر مکمل شکلده صنف گه حاضر بولمه‌یدیلر و ۲۶ فایزی گه کوره، اسلامی امارت قدرت گه ایریشی بیلن طلبه‌لر حضوری ده هیچ بیر اوزگریش کیلمه‌گن.

تکلیف‌لر:

  • سلام‌وطندار اسلامی امارت‌دن مملکت تحصیلی وضعیتی حقیده گزارش تیارلش و تحقیق اوچون زمینه یره‌تیلیشی نی ایسته‌یدی که انه شوو یولدن گزارشگرلر مملکت تحصیلی‌دن حقیقی تصویر ارایه قیلیش بیلن،‌ عالی بیلیم یورت نینگ کوچلی و ضعیف تامان‌لری نی نمایش گه قویسینلر و شو رقم مسئوللر کوچلی تامان‌لر نی کوچلنتیریب و ضعیف تامان‌لر گه توجه قیلسین‌لر.
  • سلام‌وطندار اسلامی امارت و عالی اوقوو وزیرلیگی‌ مسئوللریدن طلبه‌لر آره‌سیده تحصیلی و ایش کیله‌جگی خصوصیده علاقه‌لر نینگ نیمه اوچون و قنده‌ی کمه‌یگنی نی تحقیق قیلیب و بو قیین‌چیلیک نی تاپگنلریدن کیین، اونی اورته‌دن کیتکزیشلری نی ایسته‌یدی.
  • سلام‌وطندار گزارشگرلر و تدقیقاتچیلردن طلبه‌لر نینگ درسی و امید‌وارلیک میزانی کمه‌یگنی نی تاپیب و اونینگ کمه‌یش دلیلی نی تانیش‌لری نی سوره‌گن.
  • شونینگدیک سلام‌وطندار گزارشگرلر و تدقیقاتچیلردن عالی اوقوو بولیمی‌ده تحقیق و گزارش تیارلب و مملکت عالی اوقووی اوچون دقت قیلیشی یانیده،‌ اوشبو بویوک بولیم نینگ ارزشمندلیگی نی تصویر گه چیقریشلیر نی ایسته‌گن.

مرتبط با این خبر:

شریک قیلینگ:
خبر اوقووچی
تیگیشلی خبرلر و تحلیل‌لر

سلام‌وطندار خبرلری و گزارش‌لری نینگ اجتماعی ترماق‌لردن تعقیب قیلینگ:

فیسبوک

توییتر

تلگرام