در ادامۀ کش‌وقوس‌ها میان ارگ و مجلس نماینده‌گان بابت طرح بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰، وزارت مالیه پس از افزایش دست‌کم ۲۰ میلیارد افغانی این طرح را دوباره به کابینه پیشنهاد کرد. کابینه نیز به طرح مسودۀ بودجۀ مالی رأی تأیید داد و قرار است این پیش‌نویس امروز یک‌بار دیگر به مجلس نماینده‌گان فرستاده شود.

شمع‌روز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه به سلام‌وطندار می‌گوید، بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ در این طرح با افزایش ۲۰.۴ میلیارد افغانی تغییر کرده که ۶ میلیارد آن از وجوه ریزرفی حکومت و ۱۱ میلیارد هم از سوی سیستیکا کمک شده است و مقدار دیگر آن از افزایش کسر بودجه تأمین می‌شود.

ارگ ریاست‌جمهوری نیز با نشر اعلامیه‌یی گفته است که پیش‌نویس دوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ با افزایش ۴۷۳ میلیارد و ۴۰ میلیون افغانی از سوی کابینه تأیید شده است. از این میان، ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن بودجۀ عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن بودجۀ توسعه‌یی در نظر گرفته شده است.

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، تا زمانی که مشکلات سند بودجه به گونۀ کلی حل نشود، به این سند رأی تأیید نخواهند داد.

میرافغان صافی، رئیس کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان می‌گوید که تاکنون این سند به گونۀ رسمی به مجلس نرسیده است. به گفتۀ آقای صافی، تا زمانی که تمام مشکلات بودجه حل نشود، مجلس نماینده‌گان به تعطیلی نمی‌رود.

سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ که در دور نخست بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده بود، به تاریخ دهم جدی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: