هم‌زمان با هجوم ملخ‌های مراکشی در ۱۲ ولایت، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گوید که ملخ‌های در حال پرواز کشورهای هم‌سایه، کشت‌زارهای ولایت‌های مرزی را تهدید می‌کند.

عتیق‌الله مسلم، رییس حفاظه‌ی نباتات این وزارت، از کشورهای هم‌سایه می‌خواهد که برای مبارزه با هجوم ملخ‌های در حال پرواز، باید به گونه‌ی مشترک کار کنند. به گفته‌ی او، ملخ‌های مراکشی در ۱۲ ولایت شمال، شمال‌شرقی و سه ولایت غربی هرات، غور و بادغیس هجوم آورده که تا اکنون، بیش‌تر به کشت‌زارهای للمی آسیب رسانده است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

مسلم می‌گوید: «اکنون ۳۳۱ هکتار کشت‌زار بر اساس معلومات ولایتی ما زیرتأثیر هجوم ملخ‌ها قرار گرفته است و آفت ملخ‌ها زمین‌های للمی را بیش‌تر مـتأثر کرده که میزان خسارت آن، پنج میلیون و ۶۲۷ هزار افغانی تخمین شده است و این ارقام در حالی تغییر است.»

شماری از کارشناسان کشاورزی، می‌گویند که برای کاهش حجم هجوم ملخ‌ها و از بین‌بردن آن، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، باید زمینه‌ی تحقیقات بیش‌تر را فراهم کند.

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

ضیاء‌الله حسینی، کارشناس کشاورزی، می‌گوید: «باید از زمین‌ها‌ی زراعتی نمونه‌گیری شود و مکان‌هایی که ملخ‌ها تخم‌گذاری می‌کند، یافت شده و به گونه‌ی عملی محل‌های تخم‌گذاری‌شده آن، از بین برده شود و این گونه می‌شود که از هجوم ملخ‌ها جلوگیری کرد.»

بر اساس آمار وزارت زراعت، تا اکنون، ۵۹ هزار و ۹۵۶ هکتار کشت‌زار در کارزار مبارزه با ملخ‌های مراکشی، با ۲۱ هزار و۷۵۰ لیتر مواد کشنده، از وجود ملخ‌ها پاک شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: