مسئولان شهرداری کندهار می‌گویند که با پشتی‌بانی مالی مؤسسۀ «هبیتات»، به ۸۴۰ تن از باشنده‌گان این ولایت زیر چتر این اداره زمینۀ کار فراهم شده است.

زمری سرگند، سخنگوی شهرداری کندهار به سلام‌وطندار می‌گوید که این شمار افراد در ریاست تنظیف و سرسبزی شهرداری، در ۱۵ ناحیۀ شهر به کار گماشته شده‌اند.

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

به گفتۀ او، با استخدام این شمار افراد، سطح بی‌کاری در کندهار کاهش می‌یابد و افزون بر آن، وضعیت اقتصادی بسیاری از باشنده‌گان نیز بهتر می‌شود.

سخنگوی شهرداری کندهار می‌افزاید که به افراد تازه گماشته‌شده برای شش ماه از سوی مؤسسۀ یادشده معاش پرداخت می‌شود و امیدوارند که این روند ادامه یابد.

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

گفتنی‌ست که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، سطح بی‌کاری در کشور بیش‌تر از پیش شده و شمار بسیاری از شهروندان که کارهای‌‌شان را از دست داده‌ در جست‌وجوی یافتن شغل‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: