شماری از جوانان در ولایت کندز کارزار دیوارنگاری را به پشتی‌بانی از صلح و نکوهش جنگ به راه انداخته‌اند. آنان در این کارزار، نقاشی‌های دیواری و شعارهایی روی دیوار می‌کشند تا توجه جامعه را به نقش صلح و جنگ جلب کنند.

این جوانان کندزی زیر سایۀ جنگ و ناامنی، نمایشگاه نقاشی را در مرکز این ولایت برگزار کرده‌اند و از طرف‌های درگیر می‌خواهند که با کاهش خشونت‌ها، به روند صلح سرعت ببخشند. آنان می‌گویند که هدف آن‌ها دست‌یابی به صلح پایدار و پایان جنگ در کشور است.

«تیراژه»؛ نام گروه هنری که به تازه‌گی در کندز، از سوی دختران و پسران جوان رضاکارانه ایجاد شده و بر دیوارهای این شهرِ جنگ‌زده نقاشی‌های دادخواهانه می‌کند.

گروه هنری «تیراژه» به ابتکار یک‌ بانوی جوان به‌نام «صدف دانش» ایجاد شده است. صدف ۱۹ ساله که به تازه‌گی از مکتب فارغ شده، می‌گوید که به هم‌کاری و پشتی‌بانی خانواده‌‌اش به این‌جا رسیده است. به گفتۀ بانو دانش، او کارهای هنری‌اش را پیش از ایجاد این گروه در خانه انجام می‌داد و آرزو داشت استعداد هنری‌اش را در جامعه بازتاب دهد.

بانو دانش می‌افزاید، آنان تا زمانی به این کار ادامه خواهند داد، تا صدای‌شان از سوی طرف‌های درگیر شنیده شود.

او می‌گوید: «در گروه ما تقریبا چهار پسر و شش دختر وجود دارد که از قوم‌های مختلف هستیم. ما آمده‌ایم و زیر یک چتر نقاشی‌های دادخواهانه ترسیم می‌کنیم، ما تقریبا نقاشی‌های بسیاری کشیده‌ایم که همۀ آن‌ها دادخواهانه بوده است. یک نقاش همیشه کوشش می‌کند در نقاشی‌هایش درد خود را بازگو کند، خواست خود را بگوید و هیچ کدام از نقاشی‌های ما عاری از صلح‌خواهی نیست. ما همیشه خشونت‌ها را نقاشی کرده‌ایم تا باشد طرف‌های درگیر ببینند و از خشونت دست بکشند.»

اعضای دیگر این گروه هدف از راه‌اندازی این برنامه را رشد استعداد‌ها و بلندبردن ظرفیت هنری جوانان عنوان می‌کنند و می‌گویند، آنان با این کارشان می‌خواهند وضعیت جنگی را در کشور تغییر دهند، تا باشد مردم به آرامی و آرامش دست یابند. آنان از همۀ شهروندان می‌خواهند که به‌خاطر بهبود چنین برنامه‌ها سهم بگیرند تا از این طریق بتوانند خواست‌های‌شان را مطرح کنند.

فعالیت‌های این گروه هنری در کندز، توجه نهاد‌های مدنی و فرهنگی این ولایت را هم به خود جلب کرده‌ است.
عنایت‌الله خلیق، رئیس نهادهای جامعۀ مدنی کندز می‌گوید که شماری از جوانان متعهد و هنرمند با ارج‌گذاری به خواسته‌های مردم، برنامۀ دیوارنگاری را به‌ر‌‌اه ‌انداخته‌اند که نمایان‌گر درد دل مردم و نیازمندی‌های جامعۀ افغانی‌ست.

آقای خلیق می‌گوید: «یکی از پیام‌های این جوانان متعهد رسیده‌گی به پروندۀ یما سیاووش است و از طرف دیگر دفاع از آزادی ‌بیان در برابر گفت‌وگوهای صلح که دولت و طالبان این ارزش‌ها را در توافقاتی که برای رسیدن به صلح انجام می‌شود، باید درنظر داشته باشند.»

این در حالی‌ست که از چندی به این‌سو برنامه‌های گونه‌گون مانند نقاشی‌های دیواری از سوی باشنده‌گان کندز، به امید تأمین صلح و ختم جنگ در کشور راه‌اندازی می‌شود.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: