وزارت امر به معروف و نهی از منکر، از رانندگان خواسته‌ است که موسیقی نشنوند.

محتسبان این وزارت، در خبرنامه‌ای از رانندگان در شهر کابل خواسته‌ اند که در موترهای‌ شان موسیقی نشنوند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

وزارت امر به معروف و نهی از منکر، گفته است محتسبان این وزارت در ایست‌های بازرسی از رانندگان هم‌چنان خواسته ‌اند که «زنان بی‌حجاب و بی‌محرم» را نیز در موترهای‌ شان سوار نکنند.

بر اساس خبرنامه، محتسبان این وزارت در ایست‌های بازرسی از نیروهای امارت اسلامی نیز درخواست کرده ‌اند که سیرت و صورت شان را برابر با «ارشادات نبوی» کنند.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: // // //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: