عصمت‌الله ثابت، سرپرست دانش‌کده‌ی کمپیوتر ساینس دانش‌گاه پروان، به سلام‌وطندار می‌گوید که شماری از دانش‌جویان دختر و پسر صنف‌های چهارم این دانش‌کده، هفت پروژه‌ی کاری هوش‌مند را که برای یک زندگی پیش‌رفته نیاز است، به گونه‌ی آزمایشی طراحی کرده ‌اند.

مدل‌سازی توقف‌گاه/پارکینگ هوش‌مند، سیستم آبیاری هوش‌مند، سولر هوش‌مند، هوش‌مند‌سازی خانه‌ها، شیرآب هوش‌مند، سطل زباله‌ی هوش‌مند، سیستم مکتب هوش‌مند و برخی پروژه‌های دیگر، از کارهایی اند که این دانش‌جویان آن‌ها را طراحی کرده و ساخته اند.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

در همین حال، محمدعزیز کاظم، رییس دانش‌گاه پروان، با ستایش از خلاقیت و ابتکار این دانش‌جویان می‌گوید که آنان باید از سوی نهادهای دولتی و بازرگانان پشتیبانی شوند.

طراحی این مدل‌سازی هوش‌مند از سوی دانش‌جویان دانش‌کده‌ی کمپیوتر ساینس دانش‌گاه پروان، در حدود شش تا هفت هزار افغانی هزینه برداشته و در جریان چهار ماه ساخته شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: