مکتب‌های سه ولایت جنوب‌شرق ۷ هزار آموزگار کم‌بود دارند

در حالی که همه‌ساله در آغاز سال آموزشی مقام‌های ارشد حکومتی وعده می‌دهند که چالش‌های فراراه آموزش را برطرف می‌کنند؛ اما دانش‌آموزان سراسر کشور هم‌واره با مشکل نداشتن صنف درسی، کتاب و آموزگار روبه‌رو اند. مسئولان ریاست‌های معارف پکتیا، خوست و پکتیکا می‌گویند، مکتب‌های این سه ولایت با کم‌بود ۷ هزار آموزگار روبه‌رو اند.

رئیس‌جمهور به پکتیکا رفت

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور کشور صبح امروز شنبه، دوازدهم میزان، در رأس یک هیأت بلندرتبۀ دولتی به ولایت پکتیکا