تفاهم‌نامۀ هم‌کاری میان وزارت‌های زارعت، آبیاری و مالداری و مهاجران و بازگشت‌‌کننده‌گان به‌منظور قرضه‌دهی به کشاورزان، امروز در کابل امضا شد. شیرشاه امیری، معین فنی وزارت زراعت می‌گوید که براساس این تفاهم‌نامه، به ارزش ۲.۲ میلیارد افغانی پول نقد به کشاوزارن قرضه داده می‌شود.

به گفتۀ آقای امیری، این پول به نُه هزار کشاورز در جریان پنج سال توزیع خواهد شد. شیرشاه امیری می‌افزاید که بی‌جاشده‌گان داخلی و متشبثانی که به کشور بازگشته‌اند، می‌توانند از این قرضه استفاده کنند. او نیز می‌گوید که تطبیق این پروژه به رُشد تولیدات کشاورزی و افزایش صادرات کشور می‌انجامد.

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

تفاهم‌نامۀ هم‌کاری میان وزارت‌های زارعت، آبیاری و مالداری و مهاجران و بازگشت‌‌کننده‌گان به‌منظور قرضه‌دهی به کشاورزان، امروز در کابل امضا شد.

معین فنی وزارت زراعت می‌گوید: «در اثر این تفاهم‌نامه در پنج سال، در سال اول ۲۵۰ میلیون افغانی، در سال دوم ۳۲۵ میلیون افغانی، در سال سوم ۴۲۲ میلیون افغانی، در سال چهارم ۵۴۹ میلیون افغانی و در سال پنجم ۷۱۴ میلیون افغانی برای انجمن‌های زراعتی، کاروبارهای زراعتی و سایر بخش‌های زارعتی که در این بخش کار می‌کنند، قرضه داده می‌شود.»

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

در همین حال، شیرعلم امله‌وال، معین پالیسی وزارت مهاجران و بازگشت‌‌کننده‌گان نیز این‌گونه قرضه‌دهی را برای پشتی‌بانی از کشاورزان، توسعۀ زراعتی و اشتغال‌زایی اثرگذار می‌داند. «این برنامه برای بی‌جاشده‌گان داخلی و عودت‌کننده‌گانی ‌که دوباره به افغانستان برگشت کرده‌اند و برای اشتغال‌زایی درنظر گرفته شده است.»

این برنامه از سوی صندوق وجهی توسعۀ زراعتی وزارت زراعت تطبیق می‌شود و بودجۀ این برنامه از سوی ادارۀ توسعۀ بین‌المللی آمریکا تأمین می‌شود.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: