ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و کمیتۀ ملی نهال‌شانی امروز (چهارشنبه، بیستم حوت/اسفند) با برگزاری برنامه‌یی کارزار ملی نهال‌شانی را آغاز کردند.

شاه‌زمان میوندی، رئیس ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست و رئیس کمیتۀ ملی نهال‌شانی می‌گوید که ام‌سال بیش از ۲۵ میلیون اصله نهال در سراسر کشور غرس می‌شود.

او می‌گوید: «در نتیجۀ جنگ و ناامنی بیش‌تر از ۴۰ سال و مشکلات اقتصادی و فقر بخش کلان از منابع طبیعی و سرسبزی و جنگلات ما تخزیب شده است و اگر بخواهیم دوباره یک کشور سرسبز داشته باشیم، نیاز است به تحرک بزرگ، باید به سطح ملی بسیج شویم که بتوانیم سال‌به‌سال بیش‌تر نهال را غرس کنیم. سال گذشته بیش از ۱۷ میلیون نهال غرس شد و ام‌سال هدف است که بیش از ۲۵ میلیون نهال در سراسر کشور غرس شود.»

در عین حال، شیرشاه امیری، معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و عضو کمیتۀ ملی نهال‌شانی می‌گوید که ام‌سال در مقایسه با سال گذشته نهال‌های بیش‌تر در سراسر کشور غرس خواهد شد.

آقای امیری می‌گوید که نهال‌های آماده‌شده برای غرس شامل نهال‌های مثمر، غیرمثمر و نباتات زینتی‌اند که قرار است در سراسر کشور غرس شود.

معین وزارت زراعت می‌افزاید که ولایت‌های کابل، هرات، بامیان، بادغیس، ننگرهار و هلمند در تولید و پرورش نهال پیشتاز اند که بیش‌ترین نهال را برای سال نو تولید می‌کنند. براساس معلومات او، کانال ننگرهار ۱۴۸ هزار و ۹۳۰ نهال را ام‌سال تولید و برای غرس آماده کرده است.

این در حالی‌ست که محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور سال گذشته یک حکم ۹ ماده‌یی را دربارۀ نهال‌شانی صادر کرد که بر بنیاد مادۀ نخست این حکم، بیستم حوت به عنوان روز ملی نهال‌شانی نام‌گذاری شده است.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: