وزارت مالیه‌ی حکومت سرپرست افغا‌نستان، روز یک‌شنبه، ۸ دلو، با پخش خبرنامه‌ای گفته که از حمل تا جدی سال روان، افغانستان به ارزش بیش از ۱۲۲ میلیارد افغانی سبزی‌ها، میوه‌های تازه و پنبه به پاکستان، هند و امارات‌ متحده‌ی عربی، صادرات داشته است.

احمدولی حقمل، سخن‌گوی این وزارت، به سلام‌وطندار می‌گوید: «در اثر تسهیلات ایجادشده برای بازرگانان در گمرک‌های کشور از سوی وزارت مالیه و مبارزه‌ی جدی با فساد، در ۱۰ ماه نخست سال روان به شماری از کشورها به ارزش بیش از ۱۲۲ میلیارد افغانی صادرات انجام شده است. میوه‌ی تازه‌، سبزی‌ها، پنبه و مهم‌ترین اقلام صادر شده است.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

با این حال، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت، می‌گوید که صادرات افغانستان در ۲۰۲۳، ۴۱ میلیون دالر بیش‌تر از ۲۰۲۲ بود که دو درصد افزایش را نشان می‌دهد. «صادرات افغانستان در ۲۰۲۳ دو درصد افزایش داشته است که معادل ۴۱ میلیون دالر می‌شود.»

با این که وزارت مالیه ایجاد تسهیلات به بازرگانان را از مهم‌ترین عامل‌های افزایش صادرات در ۱۴۰۲ عنوان می‌کند؛ اما شماری از بازرگانان می‌گویند که بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان با پاکستان، افزایش مالیات و ایجاد برخی قواعد سخت‌گیرانه‌ی دیگر از سوی حکومت سرپرست در برابر آنان، از چالش‌های فراراه شان در سال روان خورشیدی بوده است.

حضرت ولی‌خان و اخترمحمد، دو بازرگان میوه و سبزی در کابل، به سلام‌وطندار می‌‎گویند که بسته‌شدن گذرگاه‌ها از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر بازرگانان است که نیاز به حل بنیادی دارد.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

اما آخوندزاده عبدالسلام جواد می‌گوید که برای حل مشکل بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان با پاکستان، این وزارت امسال راه‌های بدیل از جمله ترانزیت از راه دهلیزهای هوایی را در نظر گرفته است. او می‌افزاید که در ۲۰۲۳ به ارزش نزدیک به ۲۹۰ میلیون دالر ترانزیت از راه دهلیزهای هوایی انجام شده است.

گفتنی است که در ۱۴۰۲ بیش‌ترین صادرات افغانستان به پاکستان بوده است که شامل سبزی‌ها، میوه‌های تازه و پنبه می‌شود.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: