شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، قرار دادن زبان فارسی را در ردۀ زبان‌های خارجی از سوی ادارۀ احصاییه و معلومات، خلاف قانون و دامن‌‌زدن به مسایل قومی و زبانی عنوان می‌کنند.

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست علنی این مجلس، امروز دوشنبه، چهاردهم میزان، از حکومت درخواست کردند که عاملان این کار را به دادگاه معرفی کند.

محمد نسیم مدبر، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که ادارۀ احصائیه و معلومات خلاف قانون دست به این اقدام زده و باید مورد پی‌گیرد قرار بگیرد.

او می‌گوید که نادیده‌گرفتن زبان فارسی از سوی این اداره، توهین به گوینده‌گان این زبان در افغانستان است.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان گفت که جاوید رسولی، رئیس اداره احصائیه و معلومات در پیوند به همین موضوع، روز دوشنبه هفته آینده به مجلس احضار خواهد شد.

قراردادن زبان فارسی در ردۀ زبان‌های خارجی از سوی اداره احصائیه و معلومات با واکنش تند شهروندان کشور، به ویژه فارسی‌زبابان روبه‌رو شد.

پس از واکنش شهروندان کشور، جاوید رسولی، رئیس اداره احصاییه و معلومات گفت که برگۀ آنلاین درخواست شناس‌نامۀ برقی از سوی ریاست ثبت احوال نفوس وقت و وزارت مخابرات ترتیب شده است.

دیری نگذشته بود که سخن‌گوی وزارت مخابرات، ادعای رئیس اداره احصائیه و معلومات را رد کرد و گفت که این وزارت تنها نقش تسهیل‌کنندۀ روند درخواست آنلاین شناس‌نامه‌های برقی را داشته است و بس.

سخن‌گوی اداره احصائیه و معلومات بعدتر گفت که این برگه در سال ۱۳۹۶ از سوی اداره مرکزی ثبت و احوال و نفوس وقت و وزارت مخابرات تهیه شده و این اداره تنها برگه را روی وب‌سایت خویش اضافه کرده است.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: