وزارت اطلاعات‌وفرهنگ افغانستان، به تازگی با پخش اطلاعیه‌ای از مالکان اصناف مختلف شامل دکان‌ها، خانه‌های رهایشی، مرکزهای بازرگانی، مؤسسه‌ها و دیگر نهادها که لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات شان به زبان‌های بیرونی ترتیب شده یا غیرمعیاری باشد، خواسته است که لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات شان را معیاری کرده و از اصطلاح‌ها و واژه‌های زبان‌های ملی و محلی استفاده کنند.

در اطلاعیه‌ی این وزارت، آمده است آن عده از اصطلاح‌ها و واژه‌ها که در زبان‌های ملی و محلی بدیل نداشته باشند، از این امر مستثنا اند.

سلام‌وطندار را در شبکه‌ی «ایکس» دنبال کنید

در همین حال، مالکان شماری از دکان‌ها در شهر کابل، به سلام‌وطندار می‌گویند که به علت انتخاب زبان‌های بیرونی در لوحه‌های دکان‌های شان، مشتریان شان بیش‌تر است و در صورتی که لوحه‌های دکان‌های شان تغییر کند، ممکن اعتماد شهروندان را برای فروش کالاهای شان از دست بدهند.

عبدالشکور، فروشنده‌‌ی «گند ‌افغانی» در کوچه‌ی گل‌‌فروشی شهرنو کابل، می‌گوید که دکانش برای فروش‌ «گند افغانی» به شهروندان بیرونی است و به همین دلیل، نام لوحه‌ی دکانش را به واژه‌ی بیرونی نوشته است. این فروشنده‌، می‌افزاید: «خارجی‌ها همیشه می‌آیند، لباس‌های مورد نیاز شان را از این جا می‌خرند و خارجی‌ها به زبان‌های ملی و محلی ما چیزی نمی‌دانند.»

حکمت‌الله، مالک یکی از دکان‌های کفش‌فروشی، می‌گوید به دلیل این که اعتماد مشتریان شان را از دست ندهند، مجبور اند نام لوحه‌های دکان‌های شان را واژه‌ای بیرونی انتخاب کنند. او می‌افزاید: «ما به فرمایش مشتریان خود جنس می‌آوریم؛ ولی مارک/نشان خود کمپنی/شرکت را مجبوریم در لوحه‌ی دکان‌ خود انتخاب کنیم و اگر لوحه‌ی دکان ما نام فارسی باشد، کسی اعتماد نمی‌کند که از ما چیزی بخرد.»

با این حال، جاویده احمدی، رییس دانش‌کده‌ی ارتباطات و ژورنالیزم دانش‌گاه کابل و نیز یکی از فعالان فرهنگی، می‌گوید که فرهنگ و هویت هر کشور وابسته به زبانش است. او، می‌افزاید که با کاربرد واژه‌های بیرونی، فرهنگ و زبان افغانستان مورد تهاجم فرهنگی قرار می‌گیرد.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

رییس دانش‌کده‌ی ارتباطات و ژورنالیزم دانش‌گاه کابل، تأکید می‌کند که تغییر واژه‌های بیرونی به واژه‌های ملی در لوحه‌ها در شهر کابل، سبب غنامندی زبان‌های ملی می‌شود. جاویده احمدی، هم‌چنان می‌گوید: «ما نباید زبان خود را چندزبانه بسازیم و کاربرد واژه‌های خارجی در لوحه‌ها، فرهنگ و زبان ما را مورد تهاجم قرار می‌دهد و به ارزش‌های میراثی یک کشور صدمه وارد می‌کند.»

گفتنی است که وزارت اطلاعات‌وفرهنگ، گفته است این روند از سوی کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات این وزارت، در نخست از کابل آغاز و سپس در دیگر ولایت‌ها نیز عملی خواهد شد.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: