بامداد امروز (شنبه، بیست‌ویکم حمل/فروردین) یک تانکر گاز هنگام تخلیه در یکی از شرکت‌های گاز مایع در منطقۀ «کمرکلاغ» در شمال شهر هرات آتش گرفت که در پی آن به دو شرکت گاز در این منطقه زیان‌های هنگفت مالی وارد شده است.

ظاهرشاه توخی، رئیس اتحادیۀ وارد‌کننده‌گان گاز مایع در هرات می‌گوید که در اثر این آتش‌سوزی ۱۵ تا ۲۰ تانکر خالی گاز مایع، تأسیسات دو شرکت گاز مایع و یک ذخیره‌گاه گاز در آتش سوخته است. به گفتۀ آقای توخی، برآوردهای نخستین نشان می‌دهد که در این روی‌داد به ارزش یک میلیون دالر زیان وارد شده است.

محمدرفیع رحمانی، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نبود زیرساخت‌ها و معیارهای ایمنی در شرکت‌های گاز مایع در شمال شهر هرات را از علت‌های وقوع این روی‌داد می‌داند و می‌گوید که موقعیت شرکت‌های گاز مایع در نزدیکی شهر و بی‌توجهی دولت در راستای معیاری‌سازی این شرکت‌ها‌ نگران‌کننده است.

سعید صدیقی، معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات و یکی از متضرران این روی‌داد نیز می‌گوید، ۱۵ تانکری که در این روی‌داد سوختند، به‌خاطر بسته‌بودن شاهراه‌ها در این‌جا ایستاد بودند و امروز طمعۀ آتش شدند.

در همین حال، جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات علت آتش‌سوزی را بی‌توجهی و رعایت‌نکردن نکته‌های ایمنی در هنگام تخلیۀ گاز می‌داند و می‌گوید که با رسیدن به موقع گروه‌های آتش‌نشانی، توانستند از زیان‌های مالی بیش‌تر جلوگیری کنند. به گفتۀ سخنگوی والی هرات، در این روی‌داد در کنار زیان‌های مالی، یک تن سطحی زخمی هم شده است.

چند سال پیش نیز در همین منطقه چندین شرکت گاز مایع آتش گرفته بود که در نتیجۀ آن بیش از ۱۰ تن از باشنده‌گان محل جان باخته بودند.

این در حالی‌ست که دو ماه پیش نیز در گمرک اسلام‌قلعه آتش‌سوزی گسترده صورت گرفت. براساس گزارش‌ها، در این آتش‌سوزی بیش از ۱۵۰۰ موتر کالاهای بازرگانی و تانکرهای مواد نفتی کامل سوختند.

متضرران روی‌داد گمرک اسلام‌قلعه از ۸ روز به این‌سو به دلیل پرداخت‌نشدن جبران خساره از سوی دولت، شاهراه‌های هرات_اسلام‌قلعه و هرات_تورغندی را به‌روی ترافیک بسته‌اند و تاکنون دولت نیز به خواست‌شان پاسخ نداده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: