در کنار منع دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب‌ها از آموزش در بیش‌تر از یک سال گذشته، دانش‌جویان دختر در انستیتیوت‌‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی نیز، از رفتن به صنف‌های درسی شان منع شده اند.

کرشمه، دانش‌جوی یکی از انستیتیوت‌‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان، با قورت‌دادن بغضی که در گلویش گیر کرده، می‌گوید که به بار دوم، ستم ادامه‌ندادن به درس روی زندگی‌اش سایه انداخته است.

او، می‌افزاید: «نسبت مشکلاتی‌ که داشتم، به یک چند وقت مکتب رفته نتوانستم. به من گفتند که در تخنیکم می‌توانی دوباره مکتب خود را ادامه بدهی، بسیار خوش شدم. به آرزوهای خود دیگر نرسیدم و دوباره از مکتب باز ماندم.»

مروه، دیگر دانش‌جوی یکی از انستیتیوت‌‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان، می‌گوید که به دلیل بازماندن از ادامه‌ی تحصیل، به ناخوشی روانی دچار شده است.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

او، می‌افزاید: «انستیتیوت ما چرا بسته شده؟ زیاد وقت می‌شود که در خانه‌ام و به خاطر تشویش این موضوع مرا تکلیف روانی گرفته است. از غم حتی درست نان نمی‌خورم، کار کرده نمی‌توانم، همگی تشویش آینده‌ی خود را دارند. مثل من بسیار کسانی دیگر جگرخون هستند، پریشان آینده‌ی خود هستند و نمی‌فهمند که چه کنند.»

حریس سادات، دانش‌جوی دیگر که شریک اندوه مروه است، می‌گوید که دروازه‌های انستیتیوت‌ها نیز مانند دانش‌گاه‌ها، باید به روی دختران باز شود.

او، می‌‌افزاید: «وقتی که می‌بینم من در خانه نشسته‌ام، اما خواهرم به طرف دانش‌گاه می‌رود، بسیار متأثر می‌شوم و احساس ناامیدی به من دست می‌دهد. آینده‌‌ام معلوم نیست که چه می‌شود. همین قوانینی که در دانش‌گاه‌ها عملی می‌شود، در انستیتیوت‌‌ها هم عملی شود؛ یعنی علم بالای هر فرد مسلمان فرض است که باید علم بیاموزد. خواهش ما این است که ما را از همین آینده‌ی نامعلوم که داریم، نجات بدهید.»

در همین حال، شیرمحمد حقانی، آمر انستیتیوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان، به سلام‌وطندار می‌گوید که هم‌زمان با بسته‌شدن مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم، دانش‌جویان دختر از رفتن به انستیتیوت‌‌ها نیز منع شده اند.

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

آمر انستیتیوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان، اما می‌افزاید که در آینده‌ی نه‌چندان دور، دختران نیز اجازه خواهند یافت که به درس‌های شان در انستیتیوت‌‌ها ادامه بدهند.​

آقای حقانی، تأکید می‌کند که در انستیتیوت‌های تعلیمات تخنیکی و مسلکی پروان بیش‌تر از ۲ هزار دانش‌جو در رشته‌‌های میخانیک، مهندسی/انجنیری ساختمان، حرفه، زراعت، وترنری، کمپیوترساینس و اداره و منجمنت، سرگرم تحصیل اند که از این میان، ۲۳۴ تن شان دختران استند و اکنون از ادامه‌ی تحصیل باز مانده اند.

آگاهان امور، به این باور اند که اگر محدودیت‌های فراراه آموزش دختران در بخش‌های مسلکی برداشته نشود، در درازمدت کشور با کم‌بود دختران مسلکی در کارخانه‌های تولیدی و صنعتی روبه‌رو خواهد شد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: