شهروندان افغانستان در ۱۴۰۱، با بزرگ‌ترین بحران انسانی در دو دهه‌ی پسین، روبه‌رو بوده اند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، کمیته‌ی بین‌المللی نجات، برنامه‌ی جهانی غذا، صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا)، همواره از روبه‌روبودن افغانستان با بدترین بحران انسانی، هشدار داده اند.

اداره‌ی خوراک و کشاورزی سازمان ملل متحد، روز گذشته در تویتی گفته که بحران انسانی در افغانستان، توانایی بسیاری از خانواده‌ها را برای تأمین نیازهای ابتدایی شان، کاهش داده است.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت، می‌گویند که میزان درآمد شان در ۱۴۰۱، کاهش یافته است. عبدالصمد، مالک یک شرکت سیاحتی، می‌گوید: «در یک سال پسین، کار ما بیش از ۵۰ درصد تغییر کرده است؛ چون ما شرکت سیاحتی داریم و بسیاری از کشورها، ویزا را بر ما بند کرده اند. هم‌چنان پروازها کم شده و به همین خاطر، کار ما کاهش یافته است.»

سهراب، دست‌فروش در شهر کابل، نیز می‌گوید: «سه سال می‌شود که من دست‌فروشی می‌کنم. کارم بسیار تغییر کرده است، یک روز کار می‌کنم و یک روز دیگر کار نیست؛ چون هنگامی که مردم از ما خریداری نکنند، ما هم نمی‌توانیم درآمدی داشته باشیم. مردم پول‌دار از کشور بیرون رفتند و افرادی هم که مانده، مشکلات اقتصادی دارند.»

از سویی هم، مسئولان وزارت اقتصاد، می‌گویند که در ۱۴۰۱ برای کاهش فقر و مدیریت بحران انسانی، چندین پروژه‌‌ی زیربنایی را تطبیق کرده و در سال پیش ‌رو نیز، با تقویت زیربناهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، برای بهبود وضعیت موجود، تلاش دارد.

عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، به سلام‌وطندار می‌گوید: «با درنظرداشت وضعیت موجود و تحلیلی که در وزارت اقتصاد صورت گرفته است، برای سال پیش‌ رو، امیدواری زیادی وجود دارد تا شمار زیادی از پروژه‌های انکشافی تطبیق شود. خوش‌بختانه شماری از پروژه‌هایی که از سال‌های گذشته نیمه‌کاره باقی مانده بود، در سند بودجه جای گرفته است. هم‌چنان در هم‌آهنگی با نهاد‌های دیگر، برنامه‌های دیگری را هم روی دست داریم که با درنظرداشت امکانات، عملی خواهند شد تا سبب توسعه‌ی اجتماعی کشور شود.»

با این که در بیش از یک سال پسین، جامعه‌ی جهانی بیش از دو میلیارد دالر زیر نام کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان فرستاده؛ اما این کمک‌ها برای کاهش بحران انسانی در افغانستان، تأثیرگذار نبوده است.

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، می‌گویند که بسته‌شدن دارایی‌های ارزی افغانستان و به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن امارت اسلامی، عامل اصلی بحران انسانی در افغانستان است. عبدالوافی نایب‌زی، کارشناس اقتصادی، به سلام‌وطندار می‌گوید: «با روی‌کارآمدن حکومت تازه، تعاملی که باید، با جهان انجام نشد. به همین دلیل، بحران بشری به میان آمد که مردم افغانستان قربانی اصلی آن بوده است. یگانه راه بیرون‌رفتن از بحران موجود، تعامل با جهان است که در تمام بخش‌ها تا ۴۰ میلیون تن از این وضعیت نجات یابند.»

این در حالی است که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی، دامنه‌ی ناداری در افغانستان گسترش و نیازمندی به کمک‌های انسان‌دوستانه، افزایش یافته؛ طوری که این رقم از نزدیک به ۲۰ میلیون تن در آغاز سال به ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن در هفته‌های پسین افزایش یافته است.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: