عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره‌ی ملی امتحانات، امروز در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، می‌گوید که امسال بیش از ۹۵ هزار پسر در کانکور اشتراک کرده اند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته بیش از ۷۵ هزار تن بوده است. او، تأکید می‌کند که متقاضیان کانکور امسال، ۲۰ هزار تن نسبت به سال گذشته بیش‌تر شده است.

او می‌‌افزاید: «در سال ۱۴۰۲، ۹۵ هزار و ۱۰۲ تن در کانکور اشتراک کرده اند که همه پسران اند؛ اما این تعداد نسبت به سال گذشته زیاد است. بر اساس تبلیغات منفی که در برابر امارت اسلامی می‌شود، اما باز هم حضور آزمون‌دهندگان کانکور پررنگ بوده و این به خاطر ایجاد سهولت‌ها است.»

سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید

سرپرست اداره‌ی ملی امتحانات، نیز می‌گوید که پرسش‌های کانکور به گونه‌ی کامل معیاری شده و کامل در آن تغییرات آمده است. به گفته‌ی مسئولان، قرار است کانکور سال آینده به گونه‌ی تخصصی، در سه حوزه‌ی علوم اجتماعی، ساینسی و علوم طبی گرفته شود و کار روی این طرح جریان دارد.

با این حال، مسئولان در اداره‌ی ملی امتحانات در گرفته‌نشدن کانکور دختران، وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف را مقصر می‌دانند.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

عرفان‌الله عابد، رییس انسجام امور امتحانات در اداره‌ی ملی امتحانات، می‌گوید ظرفیتی که از سوی وزارت تحصلات عالی به این اداره داده شده بود، تنها به پسران بسنده می‌کرد.

مسئولان در اداره‌ی ملی امتحانات، هم‌چنان می‌گویند که در یک سال گذشته ۱۵۰ هزار برگه‌ی درخواستی کانکور، برای پسران در سراسر افغانستان توزیع شده که ۲۴ هزار‌ برگه‌ی درخواستی از دانش‌گاه‌های خصوصی ثبت شده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: