دفتر هیٲت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، در واکنش به فرمان تازۀ امارت اسلامی دربارۀ اجباری‌بودن حجاب زنان گفته است که این تصمیم تعامل حکومت سرپرست را با جامعۀ جهانی مشکل‌تر می‌سازد.

یوناما با پخش اعلامیه‌یی گفته که فرمان امروزی مقام‌های امارت اسلامی مبنی بر این‌که همه زنان باید در مکان‌های عمومی صورت خود را بپوشانند، تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون شوند و نقض این دستورالعمل منجر به مجازات یکی از اعضای مرد خانوادۀ‌شان خواهد شد، عمیقاً نگران‌کننده است.

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

یوناما افزوده بر اساس معلوماتی که به این نهاد رسیده، این یک دستورالعمل رسمی‌ست تا یک توصیه، و مورد تطبیق و اجرا قرار خواهد گرفت.

در اعلامیه تٲکید شده که این تصمیم با تضمین‌های متعدد دربارۀ احترام و پشتی‌بانی از حقوق بشری همه افغان‌ها به‌شمول زنان و دختران که نماینده‌گان امارت اسلامی در جریان بحث‌ها و گفت‌وگوهای خود به جامعۀ بین‌المللی ارائه کرده‌اند، در تضاد است.

به گفتۀ یوناما، این تضمین‌ها پس از تسلط امارت اسلامی در آگست ۲۰۲۱ تکرار شده بود، مبنی بر این‌که زنان از حقوق خود چه در کار، آموزش و به‌طور کلی در جامعه برخوردار خواهند بود.

یوناما تصریح کرده که جامعۀ جهانی مشتاق نشانه‌هایی مبنی بر این که امارت اسلامی آمادۀ برقراری روابط مثبت با جهان است، بوده است.

اما در اعلامیه آمده که تصمیم شش هفته پیش، دربارۀ تعویق‌انداختن بازشدن مکتب‌های متوسطه و لیسۀ دختران، به‌صورت گسترده در سطح بین‌المللی، منطقوی و ملی محکوم شد و تصمیم امروزی ، ممکن است تعامل با جامعۀ بین‌المللی را مشکل‌تر سازد.

یوناما افزوده است که برای روشن‌ساختن وضعیت این تصمیم، فوراً خواهان ملاقات با مقام‌های امارت اسلامی خواهد شد و هم‌چنان دربارۀ پیامدهای آن با اعضای جامعۀ بین‌المللی مشورت خواهد کرد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی فرمان تازه‌یی را دربارۀ حجاب زنان صادر کرده و گفته است که از این پس تمامی زنان باید آن را رعایت کنند.

در این فرمان آمده هر لباسی که بدن را بپوشاند، حجاب شمرده می‌شود؛ طوری که نازک و چسبیده به بدن نباشد. «چادری و حجاب سیاه» از نمونه‌های حجاب در این فرمان ذکر شده است.

وزارت امر به معروف افزوده است در صورتی که زنی حجاب را مراعات نکند در قدم نخست خانه‌اش معلوم و ولی‌اش توصیه و تنبیه می‌شود.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

در قدم دوم ولی زن بی‌حجاب به ریاست مربوطه احضار و در قدم سوم سه روز زندانی می‌شود. در قدم چهارم نیز ولی‌ به محاکم سپرده و به سزای مناسب محکوم می‌شود.

در این فرمان هم‌چنان آمده است آن‌عده زنانی که در نهادهای دولتی کار می‌کنند و حجاب را رعایت نمی‌کنند، از وظیفه برکنار می‌شوند.

گفتنی‌ست که پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، محدودیت‌های بسیاری بر زنان وضع شده است. زنان در اداره‌های دولتی (به جز بخش‌های صحی و آموزشی) اجازۀ کارکردن ندارند و مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم نیز بسته است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: