توقف کار زنان، آن‌ها را با دورنمای بد اقتصادی و وضعیت بد روانی روبه‌رو کرده است

هنوز چند روزی از تصمیم منع دختران و زنان دانش‌جو از آموزش نگذشته بود که در تصمیم تازه‌ای، زنان از کار در مؤسسه‌‌های غیردولتی داخلی و خارجی نیز منع شدند؛ تصمیمی که خیلی از زنان را که تنها نان‌آور خانواده‌ی خود بودند، از روزهای پیش رو نگران کرده است.

حنفی: همه جریمه‌های مالیاتی سال‌های گذشته‌ی تاجران معاف شده است

عبدالسلام حنفی، معاون اداری رییس‌الوزرای امارت اسلامی، امروز در نشستی در ارگ می‌گوید‌ که به منظور رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاران، تاجران و صنعت‌کاران، از پرداخت جریمه‌های مالیاتی سال‌های گذشته، معاف شده اند. آقای حنفی، از تاجران و صنعت‌کاران می‌خواهد که پس از این مالیات شان را در زمان معین آن بپردازند.

امیرخان متقی: ملت امروز امنیت، کار و آموزش می‌خواهند

امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه، گفته است که شهروندان افغانستان از حکومت امارت اسلامی امنیت، تجارت، کار و آموزش می‌خواهند. او افزوده است: «ملت امروز خدمت می‌خواهند، ملت از شما امنیت، تجارت، کار و تعلیم می‌خواهند.»

توقف کار زنان در مؤسسه‌های غیردولتی؛ یونیسف: به‌ شدت محکوم می‌کنیم

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، توقف کار زنان در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان را، به شدت محکوم کرده است. جورج لاریا ادیجی، مدیر منطقه‌ای یونیسف در جنوب آسیا، بامداد امروز در رشته‌تویتی نوشته که این مورد «آخرین عقب‌گرد فاحش» امارت اسلامی از حقوق زنان و دختران است.

گوترش: تصمیم توقف کار زنان از سوی ا.ا مشقت‌های‌ مردم افغانستان را بیش‌تر می‌کند

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم تازه‌ی امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان‌ در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته که از این تصمیم به شدت ناراحت است.

واکنش‌ها به توقف کار زنان؛ وست: این تصمیم ا.ا خطرهای مرگ‌باری را برای نیازمندان ایجاد می‌کند

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم تازه‌ی امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان‌ در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، توماس وست، نماینده‌ی ویژه‌‌ی امریکا برای افغانستان، این تصمیم را غیرمسئولانه خوانده است.

یوناما: توقف کار زنان در مؤسسه‌ها نادیده‌گرفتن آشکار نقش حیاتی زنان است

در ادامه‌ی واکنش‌ها به تصمیم تازه‌ی امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان‌ در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به این تصمیم واکنش نشان داده و آن را نادیده‌گرفتن نقش حیاتی زنان دانسته است.

بلینکن: ممنوعیت کار زنان در افغانستان ارسال کمک‌های بشردوستانه را مختل می‌کند

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، تصمیم تازه‌ی حکومت امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان‌ در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی را، برای مردم افغانستان «ویران‌گر» توصیف کرده است. آنتونی بلینکن افزوده است: «زنان در عملیات‌های بشردوستانه در سراسر جهان نقش اساسی دارند. این تصمیم می‌تواند برای مردم افغانستان ویران‌گر باشد.»

توقف کار زنان در مؤسسه‌‌های غیردولتی؛ آلمان: نیازمندترین قشر جامعه آسیب می‌بینند

سفارت آلمان در کابل، در تویتی در واکنش به تصمیم تازه‌ی امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان‌ در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، گفته که این دستور ظالمانه است. به گفته‌ی سفارت آلمان در کابل، کسانی که از این اقدام امارت اسلامی آسیب می‌بینند، ضعیف‌ترین و نیازمندترین قشر جامعه اند.

توقف کار زنان؛ اوچا: در تضاد با «اصول انسان‌دوستانه» است

دفتر هم‌آهنگ‌کننده‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی سازمان ملل متحد (اوچا)، در واکنش به تصمیم تازه‌ی امارت اسلامی مبنی بر توقف کار زنان‌ در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی، این تصمیم را نکوهش کرده است. این تصمیم، واکنش‌های داخلی و خارجی را به دنبال داشته است.