«بیایید بخوانید!»؛ عنوانی‌ست که روی درب ورودی کتاب‌خانۀ البیرونی ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی نوشته شده است.

کتاب‌خانۀ حاوی هزاران جلد کتاب؛ قفسه‌های پر از کتاب در کناره‌ها و وسط سالون این کتاب‌خانه، خود گواه میزان شمار بسیاری از مراجعان در روزگاری‌ست. اما این کتاب‌خانه در روزهای پسین و پس از تحولات در کشور، مراجعه‌کننده‌گان همیشه‌گی‌اش را ندارد و انگشت‌شماری از جوانان روزانه از این کتاب‌خانه دیدن می‌کنند.

الله‌محمد امیری، مدیر عمومی کتاب‌خانۀ البیرونی ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی با نشان‌دادن کتاب ثبت مراجعان می‌گوید که مراجعه‌کننده‌گان این کتاب‌خانه نسبت به گذشته‌ کاهش یافته است و جوانان انگیزه‌‌یی برای مطالعه و کتاب‌خواندن ندارند.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

مراجعه‌کننده‌گان نیز با تأیید کاهش علاقه‌مندی جوانان به مطالعه و کتاب‌خوانی می‌گویند که در گذشته انگیزۀ بیش‌تر به کتاب‌خوانی و آمدن به کتاب‌خانه داشتند، اما اکنون تحولات پسین در کشور، بی‌سرنوشتی و در عین حال بسته‌بودن دانشگاه‌ها، علاقه‌مندی آنان را کم‌تر کرده است.

با این حال، مولوی منصور، معاون و آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی می‌گوید که تمامی کتاب‌‌خانه‌های دولتی و خصوصی به‌‌روی جوانان و دانش‌جویان باز است و ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی از مراجعۀ جوانان برای مطالعه و کتاب‌خوانی استقبال می‌کند.

از سویی هم، شماری از آگاهان و استادان دانشگاه، سرنوشت و آیندۀ یک جامعه را وابسته به میزان علاقه‌مندی جوانان به مطالعه و کتاب‌‌خوانی می‌دانند و بی‌میلی جوانان به کتاب و کتاب‌خوانی را برای آیندۀ جامعه ناگوار و تاریک می‌پندارند.

سلام‌وطندار فارسی را در تلگرام دنبال کنید

پس از روی‌کارآمدن نظام جدید در افغانستان، کتاب‌خانۀ «بونصر مشکان» در شهر غزنی که در پنج سال اخیر به یک مرکز خوب مطالعاتی و پژوهشی برای جوانان و دانش‌جویان مبدل شده بود، بسته شد و به‌دلیل دل‌سردی جوانان به مطالعه و نبود مراجعان، به فعالیت‌هایش پایان داد.

با ادامۀ این وضعیت، بیم آن می‌رود که دیگر کتاب‌خانه‌ها و کتاب‌فروشی‌های غزنی نیز به‌دلیل نبود مراجعان و کاهش بازار فروش کتاب، بسته شوند یا فعالیت‌های شان کاهش یابد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: