صدها تن از باشنده‌گان سنی مذهب ولایت بامیان در یک گردهمایی اعتراضی عمل‌کرد سیدانور رحمتی، والی این ولایت را در برابر خودشان تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرایانه می‌خوانند. آنان از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند آقای رحمتی را زیر پی‌گرد قانونی قرار دهند.

این معترضان می‌گویند که والی بامیان می‌خواهد یک سالون اجتماعات و فاتحه‌خوانی اهل سنت در این ولایت را به مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی اختصاص دهد.

به گفتۀ معترضان، اگر این سالون به مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی اختصاص داده شود، آنان جای دیگری برای برگزاری اجتماعات و مراسم فاتحه‌خوانی ندارند.

مولوی سمیع‌الله محمدی، یک تن از عالمان دین اهل سنت بامیان در این باره می‌گوید: «ما خواهان عدالت هستیم، رفتار و عمل‌کرد والی بامیان با ما تبعیض‌آمیز است. از والی می‌خواهیم دست از لجاجت بردارد و مکان دیگری را برای مرکز توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی انتخاب کند.»

معترضان می‌گویند، برای دادخواهی در این باره این موضوع را به معاونت نخست ریاست‌جمهوری و وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز رسانیده‌اند. به گفتۀ آنان، مکتوب‌هایی از سوی این دو نهاد حکومتی به ادارۀ محلی بامیان فرستاده شده که مکتوب معاونت نخست ریاست‌جمهوری با شمارۀ ۵۴۴۱ به تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۹ عنوانی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ارسال شده است.

در این مکتوب آمده است: «حسب هدایت جلالت‌ماآب معاون نخست ریاست‌جمهوری و برای جلوگیری از اختلافات مذهبی و قومی در بامیان مکان بدیل را برای توزیع تذکره الکترونیکی در نظر گیرند.» اما ادارۀ محلی بامیان در مکتوب شماره ۹۴۸ که به تاریخ ۱۰حوت ۱۳۹۹ عنوانی ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی فرستاده، نگاشته است که این اداره بر حسب فیصلۀ کابینه که سالون‌های اجتماعات در اختیار ادارۀ ملی احصائیه و معلومات برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی قرار داده شود، این کار را انجام داده است.

در این مکتوب هم‌چنان آمده است که ادارۀ محلی سالون اجتماعات روستای «خم‌کلک» مرکز بامیان را برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی در اختیار ریاست احصائیه و معلومات این ولایت قرار داده که بر بنیاد بررسی‌ها و ارزیابی‌های ادارۀ محلی بامیان در ساحات «خم‌کلک»، «ریگشادها»، «ملاغلام»، «اژدر» و «سرخ‌در» جای‌گزین دیگری وجود ندارد.

ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی نیز در پاسخ مکتوب معاونت نخست ریاست‌جمهوری، در مکتوب شمار ۲۴۱۲ و به تاریخ ۱۱ حوت ۱۳۹۹ از ادارۀ محلی بامیان خواسته است که دربارۀ ایجاد مرکز توزیع شناس‌نامۀ برقی در سالون اجتماعات و فاتحه‌خوانی به معاونت نخست ریاست‌جمهوری گزارش ارایه کند.

از سوی هم براساس مکتوب معاونت نخست ریاست‌جمهوری، وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز در مکتوب شماره ۲۷۹۴ بر ۲۵۵۵ که به تاریخ ۵ حوت ۱۳۹۹ عنوانی ریاست ارشاد، حج و اوقاف بامیان صادر کرده است، یادآور شده که اگر سالون اجتماعات و فاتحه‌خوانی مسجد «خلفای راشدین» واقع در روستای خم‌کلک، مرکز این ولایت به مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی تبدیل شود، باشنده‌گان این روستا در برگزاری اجتماعات و مراسم فاتحه‌خوانی‌شان دچار مشکل می‌شوند.

این وزارت نیز از ادارۀ محلی بامیان خواسته است که مکان دیگری را برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی انتخاب کند. اما معترضان می‌گویند که ادارۀ محلی به هیچ‌یک از این مکتوب‌ها پاسخ نداده است.

وزیراحمد ستیز، از فعالان مدنی بامیان نیز می‌گوید که در مرکز بامیان ساختمان و جاهای زیادی است که برای مرکز توزیع شناس‌نامه‌های برقی مناسب است؛ اما والی بامیان بر سالون اجتماعات اهل سنت پافشاری دارد.

به گفتۀ او، علمای اهل سنت و تشییع نشست‌های زیادی با والی بامیان داشته‌ و از او خواسته‌اند که مکان دیگری را برای توزیع شناس‌نامه‌ها انتخاب کند، اما والی به خواسته‌های آنان پاسخ مثبت نداده است.

آقای ستیز هشدار می‌دهد که اگر به خواسته‌های معترضان از سوی ادارۀ محلی پاسخ مثبت داده نشود، آنان دامنۀ اعتراضات‌شان را به ولایت‌ها نیز گسترش خواهند داد و این اعتراضات سبب بروز اختلافات مذهبی و قومی خواهد شد که پیامدش به دوش سیدانور رحمتی، والی بامیان است.

اما سیدانور رحمتی، والی بامیان می‌گوید، براساس فیصلۀ کابینه و به منظور عرضۀ خدمات برابر برای باشنده‌گان بامیان سالون اجتماعات مدرسۀ «خلفای راشدین» در روستای خم‌کلک را در اختیار ریاست ملی احصائیه و معلومات این ولایت برای توزیع شناس‌نامه‌های برقی قرار داده است که هیچ‌گونه بی‌حرمتی به باشنده‌گان محل نیست.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: // // //

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: