وزارت اقتصاد به تازگی در مکتوبی از مؤسسه‌های غیردولتی خواسته‌ است که کارمندان اداره‌های حکومتی را نباید بدون موافقت اداره‌ی مربوطه، به کار بگمارند.

این وزارت، دلیل این اقدام را پیش‌گیری از گماشته‌شدن کارمندان تا تکمیل زمان معین و همین گونه جلوگیری از استخدام کارمندان برکنارشده‌ی اداره‌های دولتی به دلیل غیرحاضری و ارتکاب جرم، عنوان می‌کند.

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

عبدالرحمن حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، به سلام‌وطندار می‌گوید: «وزارت اقتصاد در باره‌ی جلوگیری از گماشتن کارمندان به مؤسسه‌های خارجی تا تکمیل میعاد معین مطابق فعالیت مؤسسه‌ها، این مکتوب را به تمام مؤسسه‌های داخلی و خارجی فرستاده است.»

حبیب، می‌افزاید که این اقدام بر اساس هدایت جلسه‌ی نزدهم کابینه‌ی امارت اسلامی و شکایت شماری از وزارت‌خانه‌ها روی دست گرفته شده ‌است. «هیچ مؤسسه یا شرکت داخلی و خارجی نمی‌تواند کارمندان برحال فنی و مسلکی در سیستم تشکیلاتی امارت اسلامی را بدون موافقه اداره مربوطه شان، در مؤسسه‌ها استخدام کنند. در ماده‌ی دهم طرزالعمل آمده است کارمندانی که به دلیل غیرحاضری یا ارتکاب جرم از اداره‌های دولتی برکنار شده باشد تا دوسال نمی‌توانند در مؤسسه‌ها غیردولتی ایفای وظیفه نماید.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

این در حالی است که کارمندان اداره‌های حکومتی، همواره از کم‌بود امتیازهای مالی این اداره‌ها شکایت دارند‌ و به همین دلیل، بیش‌تر کارمندان دولتی تلاش می‌کنند تا در مؤسسه‌های غیردولتی شامل کار شوند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: