مسئولان دادستانی کل کشور می‌گویند، تنها در جریان دو ماه قوس و جدی سال جاری خورشیدی ۲۲۴ قضیۀ فساد اداری که شامل ۵۰۰ متهم می‌باشد در این اداره ثبت و بررسی شده است. به گفتۀ آنان، در پیوند به این شمار قضیه‌ها ۵۰۰ متهم به دادگاه معرفی شده‌اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (چهارشنبه ۶ حوت/اسفند) در نشستی خبری در کابل می‌گوید که در روند رسیده‌گی به این قضایا مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری و دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها  دخیل می‌باشند.

به گفتۀ او، از میان ۲۲۴ قضیه ۱۰۲ قضیۀ آن که شامل ۲۱۸ مورد می‌شود مربوط به ولایت‌های کشور است که  از سوی دادستانی‌‌های مبارزه با فساد اداری به دادگاه فرستاده شده است.

آقای رسولی می‌گوید که متهمان قضایایی مربوط به فساد اداری در سطوح مختلف قرار دارند که شامل معینان، والیان، مسئولان نظامی و غیرنظامی هستند.

به گفتۀ او، اتهامات موجوده رشوه‌ستانی، اختلاس و استفادۀ‌سوء از صلاحیت‌های وظیفه‌یی بوده ‌است. آقای رسولی اقدامات اخیر علیه فساد اداری را بی‌پیشنه می‌خواند و می‌گوید، قانون بر همه‌گان به گونۀ یکسان تطبیق می‌شود.

دادستانی کل کشور، در جریان ام‌سال خورشیدی بیش از ۸۰ هزار دیدار با اقشار مختلف جامعه به منظور آوردن اصلاحات و رسیدگی به خواست های مردم داشته‌است که بیشتر موارد پیشکش شده از سوی مردم، مساله پایین بودن معافیت از مجازات بوده‌ است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: