دادستانی کل کشور اعلام کرده که در جریان سال مالی ۱۳۹۹ به یک‌هزار و ۸۰۳ قضیه جرم‌های فساد اداری، رسیده‌گی کرده است. این در حالی‌ست که در روند رسیده‌گی به این‌شمار قضیه‌ها، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین فساد اداری، دادستانی‌های مرکز و ولایت‌ها هم دخیل می‌باشند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور که امروز (چهارشنبه، هفدهم جدی/دی) در یک نشست خبری در کابل در مورد دستاوردهای یک‌سالۀ این نهاد در راستای رسیده‌گی به جرم‌های فساد اداری سخن می‌زد، می‌گوید که از مجموع یک‌هزار و ۸۰۳ قضیه جرم‌های فساد اداری، ۲۷۸ قضیۀ آن از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین فساد اداری، یک‌هزار و ۱۲۲ قضیه از سوی دادستانی‌های ولایت‌ها و ۴۰۳ قضیه در دادستانی‌های مرکز بررسی شده‌اند.

به گفتۀ سخنگوی دادستانی کل، افراد دخیل در این قضیه‌ها از نهادها و بخش‌های مختلف‌اند، به‌ویژه بخش‌های امنیتی و دفاعی، صحت عامه، اقتصاد، احیاء و انکشاف دهات، معارف، عدلیه، تحصیلات عالی، زراعت، کار و امور اجتماعی، مبارزه با حوادث، شاروالی، د افغانستان برشنا شرکت، ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، گمرکات، شورای ملی، شورای ولایتی، مسئولان ولایتی و اداره‌های دیگر را در بر می‌گیرد.

آقای رسولی می‌افزاید که از مجموع ۲۷۸ قضیه جرم‌های فساد اداری که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرم‌های سنگین فساد اداری، بررسی شده‌اند، ۲۱۵ قضیۀ آن وابسته به قضیه‌های افراد و نهادهای ملکی‌اند و ۶۳ قضیۀ دیگر به بخش‌های امنیتی و دفاعی وابسته‌اند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: