شماری از کارمندان ادارۀ عالی تفتیش می‌گویند، رهبری این نهاد هدایت داده‌ است که ۵۹ کارمند آن به دیگر اداره‌های دولتی تبدیل و بست‌های آنان تنزیل شود. آنان اقدام رهبری ادارۀ عالی تفتیش را غیرقانونی، خلاف خواست کارمند و در تضاد با طرح کابینه می‌خوانند و می‌گویند که دلیل این اقدام برخورد سلیقه‌یی در برابر کارمندان است.

به گفتۀ آنان، رهبری ادارۀ عالی تفتیش دلیل اتخاذ تصمیم مبنی بر تبدیلی و تنزیل بست این کارمندان را آشنایی‌نداشتن با زبان انگلیسی و سن بالا گفته است. اما به گفتۀ این کارمندان، دانستن زبان در بست‌های یادشده معیار نبوده و بیش‌تر این کارمندان هم از ۳۰ تا ۴۵ سال دارند. آنان تأکید می‌کنند که از طریق رقابت آزاد و سپری‌کردن آزمون به این بست‌ها راه یافته‌اند و نداشتن ظرفیت و تکمیل‌نکردن معیار نمی‌تواند دلیل موجه باشد.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

کارمندان تصریح می‌کنند که در کنار تبدیلی به اداره‌های دیگر، بست‌های آنان نیز تنزیل می‌یابد؛ طوری که کارمند بست سه به بست چهار ادارۀ دیگر تبدیل شده و افزون بر آن، معاش و دیگر امتیازهای آنان نیز کاهش می‎یابد. این کارمندان شاکی‌اند که معاش و امتیازهای آنان به‌دلیل اعمال فشار برای قبولی این تبدیلی از یک ماه به این‌سو معطل شده است.

کارمندان هم‌چنان رهبری ادارۀ عالی تفتیش را به برخوردهای سلیقه‌یی متهم می‌کنند و می‌گویند که با آمدن رئیس جدید این نهاد، تبدیلی‌ها و دیگر تغییرات در اداره بیش‌تر شده است و شمار بسیاری از کارمندان جدید که استخدام می‌شوند، از یک قوم‌اند.

سلام‌وطندار فارسی را در تلگرام دنبال کنید

به گفتۀ این کارمندان، بیش‌تر آنان از اقدام پسین این نهاد آگاهی نداشته و پس از برگشت از دورۀ کاری ولایت‌ها، اطلاع یافته‌اند که قرار است به نهاد دیگری تبدیل شوند. آنان می‌گویند که در بحث تبدیلی، کارمندان تنها زمانی از اداره می‌روند که خودشان از اداره بیرون شوند یا تقاعد کنند.

مسئولان ادارۀ عالی تفتیش اما با رد این اتهام‌ها، این اقدام را تلاش برای معیاری‌سازی این نهاد عنوان می‌کنند. به گفتۀ آنان، این کارمندان به‌دلیل داشتن سن بالا و تجربۀ لازم، قرار است به دیگر نهادها تبدیل شوند تا از تجربه‌های‌شان استفاده شود. رهبری ادارۀ عالی تفتیش هم‌چنان ادعای استخدام‌های سلیقه‌یی را رد می‌کند و می‌گوید که در این بخش حساب‌ده است.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: