یافته‌های سلام‌وطندار نشان می‌دهد که به تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۵ از ۳۰ میلیون افغانی بودجۀ اختصاصی مبارزه با کووید ۱۹ برای ولایت بامیان، مبلغ ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار افغانی به صورت پیش‌پرداخت از طریق نمبر حوالهٔ ۲۳۴ از ادارۀ مستوفیت این ولایت به وجه محمد ناصری، معتمد نقدی دفتر والی بامیان حواله شده است.

آقای ناصری به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ در مکتوب شماره ۹۰ که امضا و نام سیدانور رحمتی، والی بامیان نیز در این مکتوب درج است، از شیوهٔ مصرف ۲ میلیون و ۷۴۰ هزار افغانی به ادارهٔ مستوفیت این ولایت گزارش داده است.

براساس گزارشی که معتمد نقدی دفتر والی بامیان از این مبلغ به مستوفیت این ولایت ارایه کرده، بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی آن در بخش‌های خرید جنراتور، تجهیزات بهداشتی، حقوق تشویقی برای پزشکان شفاخانۀ درمان بیماران کووید ۱۹ و… هزینه شده است.

تاکنون ادارهٔ محلی ولایت بامیان از شفافیت در مصرف ۳۰ میلیون افغانی بودجۀ اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا برای این ولایت به رسانه‌ها، جامعۀ مدنی و باشنده‌گان بامیان گزارش نداده است که این مورد خلاف مادۀ ۹ و فقرۀ یک طرزالعمل مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کروناست.

بر بنیاد حوالۀ نمبر ۲۳۴، یک‌میلیون و ۳۰۳ هزار و یک افغانی که حدود ۴ درصد بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا در ولایت بامیان را دربر می‌گیرد، از سوی سیدانور رحمتی، والی این ولایت به کارمندان دفتر و برخی از کارمندان اداره‌های دیگر زیر عنوان حقوق امتیازی و مساعدت بخشیده شده است.

بیش‌تر کارمندان دفتر والی بامیان و دیگر اداره‌های دولتی این ولایت که در خط نخست مبارزه با کووید ۱۹ فعالیت می‌کنند و از حوالۀ نمبر ۲۳۴ حقوق امتیازی و مساعدت دریافت کرده‌، کرسی‌های مهمی را اشغال کرده‌اند و معاش‌های نسبتاً زیادی دارند.

آقای رحمتی در برخی مکاتبات خود نگاشته است که «براساس طرزالعمل اجرا گردد.» با در نظرداشت این‌که در مادۀ سوم و فقرۀ پنجم طرزالعمل مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا برای تشویق داکتران و افرادی که در مبارزه با انتشار ویروس در خط نخست قرار دارند، «مددمعاش یا امتیاز مادی» ذکر شده است. در این فقره به صورت تأکیدی آمده که «در مطابقت به نورم مندرج مقررهٔ امتیاز صحی کارکنان مواجه به خطر» اما «نورم» والی بامیان بر خلاف طرزالعمل مصرف بودجۀ مبارزه با کووید ۱۹ بوده است؛ کارمندانی که از حقوق و امتیازات خوب دولتی برخوردارند و از سویی با توجه به امکاناتی که آنان در اختیار دارند، نسبت به دیگر باشنده‌گان این ولایت در برابر کرونا مصون‌اند.

به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ والی بامیان و رئیس مالی و اداری‌ این ولایت پای مکتوبی امضا کرده‌اند که در متن مکتوب ۵ کارمند ریاست دفتر والی به شمول رئیس دفتر، از بودجۀ مبارزه با کرونا هر کدام از جمله رئیس دفتر ۳۰ هزار افغانی، رانندۀ رئیس دفتر ۱۵ هزار افغانی، مدیر اجرایی ریاست دفتر۲۰ هزار افغانی، مدیر اسناد ۲۰ هزار افغانی و خدمه ۱۵ هزار افغانی درخواست کرده‌اند.

این مکتوب را کمیتۀ نظارت از مصرف بودجۀ مبارزه با کووید ۱۹ نیز تأیید کرده است.

هم‌چنان به تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ پنج تن از اعضای کمیتۀ تهیه و تدارکات مصرف بودجۀ مبارزه با کرونا سه ماه مددمعاش مبلغ ۷۵ هزار افغانی دریافت کرده‌اند که این پنج تن باری با ۱۰ کارمند دفتر والی ۱۴۵ هزار افغانی و بار دیگر با ۲۵ کارمند از اداره‌های رادیووتلویزیون ملی و ریاست دفتر به مبلغ ۲۲۵ هزار افغانی مساعدت دریافت کرده‌اند که همهٔ این مددمعاش‌ها و مساعدت‌ها با امضای والی اجرا شده است.

بر بنیاد گزارش معتمد نقدی دفتر والی بامیان، ۲۲۵ هزار افغانی از حوالۀ نمبر ۲۳۴ به ۲۵ کارمند دفتر آقای رحمتی زیر عنوان مساعدت پرداخت شده است.

براساس این گزارش، دو بار به‌نام دستیار و سخنگوی والی و کارمندان دادستانی مبلغ ۱۴۴ هزار افغانی از بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا از حوالۀ نمبر ۲۳۴ مساعدت صورت گرفته است.

در میان کارمندان دولتی که سیدانور رحمتی، والی بامیان از بودجهٔ مبارزه با کرونا برای آنان مساعدت کرده است، به شمار انگشتان دست می‌توان کارمندانی را یافت که در خط نخست مبارزه با کرونا فعالیت می‌کنند و با خطر روبه‌رواند.

لطیف عظیمی، سخنگوی والی بامیان هرچند جزئیات بیش‌تر نمی‌دهد، اما تأیید می‌کند سیدانور رحمتی، والی بامیان پیشنهاد کارمندانی که خواهان مددمعاش شده‌اند را براساس طرزالعمل بودجۀ مبارزه با کووید ۱۹ احکام کرده است.

با استناد به شیوهٔ مصرف حوالۀ نمبر ۲۳۴، گمان می‌رود روند مصرف دیگر حواله‌های ۳۰ میلیون افغانی بودجۀ اختصاصی مبارزه با کرونا در بامیان شفاف نبوده و حیف‌ومیل صورت گرفته است.

در روزگاری که موج نخست کرونا در حال همه‌گیری بود و حکومت برای پیش‌گیری از این همه‌گیری آمدوشدها را محدود و شهروبازار را قرنطینه کرد، در بامیان خانواده‌های بی‌شماری کارگران‌شان بی‌کار ماندند و نان از دسترخوان‌شان ربوده شد.

در حالی که در مادۀ سوم و فقرۀ چهارم طرزالعمل مصرف بودجۀ مبارزه با کووید ۱۹، آمده است که از بودجۀ مبارزه با کرونا به افراد و خانواده‌های فقیر مساعدت صورت گیرد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: