شماری از شهروندان کشور امروز با راه‌اندازی راه‌پیمایی اعتراض‌آمیز در شهر کابل، یک بار دیگر خواهان به رسمیت‌شناختن حکومت امارت اسلامی افغانستان توسط جامعۀ جهانی و آزادسازی پول‌های بسته‌شدۀ کشور توسط آمریکا شدند.

معترضان که در نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در کابل گردهم آمده بودند، می‌گویند که امارت اسلامی خواستار روابط نیک و براساس احترام متقابل با جهان است. آنان تأکید می‌کنند که کشورهای اسلامی مسئول‌اند تا حکومت امارت اسلامی را به رسمیت بشناسند.

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

اعتراض‌کننده‌گان نیز خطاب به آمریکا می‌افزایند که در امور داخلی افغانستان زیر کنترل امارت اسلامی مداخله نکند.

شهروندان کشور در حالی خواهان آزادسازی پول‌های بسته‌شدۀ افغانستان و به رسمیت‌شناختن حکومت امارت اسلامی‌اند که بیش از چهار ماه از روی‌کارآمدن امارت اسلامی می‌گذرد؛ اما هنوز هیچ کشوری حاضر به رسمیت‌شناختن این حکومت نشده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: