پس از روی‌کار‌آمدن دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان، شماری از کشورها به شمول امریکا نزدیک به ۳ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده اند.

کرن دیکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان، می‌گوید که امریکا در یک سال گذشته حدود ۱.۱ میلیارد دالر به افغانستان کمک بشری کرده است. به گفته‌ی ‌او، امریکا تنها پشتیبان افغانستان در بخش کمک‌های بشری است.

اما این که چرا این کمک‌ها برای ازمیان‌بردن فقر در افغانستان کمک نکرده است، لعل زازی، آگاه مسائل اقتصادی، به سلام‌وطندار می‌گوید که اختیار توزیع این کمک‌ها به اداره‌های خصوصی داده شده که به دلیل نبود مکانیزمی منظم، به جای سود، زیان‌آور بوده است.

سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید

او می‌افزاید که با وجود کمک‌های فراوان کشورها و جامعه‌ی جهانی، میزان فقر در افغانستان کاهش نیافته است.

با این حال، عبدالنافع نایب‌زی، دیگر آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانش‌گاه، می‌گوید که اگر کمک‌های جهان به افغانستان مشروط نمی‌بود، امارت اسلامی می‌توانست از آن در راه درست استفاده کند، بانک‌های خصوصی تقویت می‌شد و از این کمک‌ها برای کنترل نرخ بازار و ثبات افغانی نیز استفاده می‌شد.

بر اساس معلومات، امریکا تنها کمک‌کننده‌ی پول نقد به افغانستان که تا کنون ۱.۱ میلیارد دالر کمک کرده؛ اما حکومت امارت اسلامی را تا کنون به رسمیت نشناخته است.

سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید

ویس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، به سلام‌وطندار می‌گوید که امریکا می‌خواهد امارت اسلامی را با این کمک‌ها مصروف نگه دارد و فرصت گام‌برداری در میدان سیاسی را به آن ندهد.

هرچند از تسلط دوباره‌ی امارت اسلامی بیش‌تر از یک سال می‌گذرد، اما با آن‌ هم هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته که این مسئله میزان فقر و بی‌کاری در کشور را به اوج رسانده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: