مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی و باربری، امروز در یک گردهمایی اعتراضی در کابل «شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان» را به اخاذی در شاهراه‌های کشور متهم می‌کنند و می‌گویند که این شورا به گونۀ غیرقانونی از موترداران پول می‌گیرد.

آصف غوربندی، مسئول ترانسپورت‌های باربری سمت شمال و شمال‌شرق در این گردهمایی اعتراضی می‌گوید که هرچند شورای انسجام ترانسپورت‌ زمینی افغانستان ادعای تسهیل خدمات ترانسپورتی دارد؛ اما در عمل هیچ‌ کاری انجام نمی‌دهد.

مسئول ترانسپورت‌های باربری سمت شمال و شمال‌شرق می‌افزاید: «به‌نام شورای انسجام در این اواخر در مسیر شاهراه‌ها پول و پیسه از موترداران می‌گیرند که باید جلوی‌شان گرفته شود.»

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

سلیمان مومند، از راننده‌گان موترهای باربری در این گردهمایی می‌گوید که اخاذی در شاهراه‌های کشور افزایش یافته است و آنان مجبور اند به بخش مراقبت‌های سیار وزارت مالیه و پاسگاه‌های امنیتی وزارت داخله نیز پول بپردازند. این رانندۀ موتر باربری از جمع‌آوری پول توسط شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان نیز انتقاد می‌کند.



سلیمان مومند می‌افزاید: «در این اواخر از شورای انسجام هم موترها و کانتینرها در مسیر شاهراه‌‌ها گذاشته شد و دریوران/راننده‌گان و موترداران به زور پول اخذ می‌کنند و ما صدای خود را بلند کردیم و گفتیم که ما مانع فعالیت کسی نیستیم. امروز به‌نام شورای انسجام کانتینر گذاشته‌اند، فردا به‌نام دیگری می‌آیند. این باعث فساد اختلال در نظم ترانسپورتی می‌شود. شورای انسجام سروصدا می‌کند که ما هم‌کاری می‌کنیم، سرک جور کرده و خدمات عرضه می‌کنیم. عرضۀ خدمات کار وزارت فواید عامه است.»

سلام‌وطندار را در یوتیوب دنبال کنید

اما طلامحمد اتمانزی، رئیس شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان می‌گوید که فعالیت این شورا قانونی‌ست و هرچند آنان ماهانه از موترداران پول جمع‌آوری می‌کنند؛ اما بخش بسیار این پول هنگام نیاز دوباره به آنان برگردانده می‌شود.

رئیس شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان می‌افزاید: «ما حساب و کتاب داریم. ما و موتردارهای ما به گونۀ بیمه کار می‌کنیم، از ۱۰۰ تا ۵۰۰ افغانی از موترهای تیلری ماهانه پول می‌گیریم و این پول به گونۀ شفاف جمع می‌شود. دفاتر برای‌شان جور کردیم، معاش می‌گیرند، مریض‌ها و شهیدها را انتقال داده و به خانه‌های شان می‌رسانند.»

این نخستین‌بار نیست که شرکت‌های‌ ترانسپورتی و باربری از اخاذی در شاهراه‌های کشور انتقاد می‌کنند. با آن‌که نهادهای امنیتی هم‌واره از کاهش اخاذی در شاهراه‌ها سخن می‌زنند، اما به نظر می‌رسد در عمل هیچ اقدام کارسازی در این زمینه نشده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: