هم‌زمان با روز ملی ترانزیت و ترانسپورت، شماری از نماینده‌گان شرکت‌های ترانسپورتی، گشایش راه لاجورد و بندر چابهار را عمل نمایشی عنوان کرده و می‌گویند که رئیس‌جمهور آرزوهایش را در حد گشایش راه‌ها و بنادر تحقق بخشیده و در عرصه‌های عملی کاری نکرده است.

بیست‌وششم میزان برابر است با روز ملی ترانزیت و ترانسپورت. وزارت ترانسپورت کشور روز شنبه، بیست‌وششم میزان، از روز ملی ترانزیت و ترانسپورت با حضور شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس، روسای شرکت‌های ترانسپورتی و  نماینده‌گان سکتور خصوصی تجلیل کرد.

عباس آیین، رئیس هیأت مدیرۀ اتحادیۀ شرکت‌های ترانسپورتی و بارچلانی می‌گوید، راه‌هایی را که رئیس‌جمهور در دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش افتتاح کرد، «در سطح افتتاح باقی مانده‌است.»

شماری از نماینده‌گان شرکت‌های ترانسپورتی و بارچلانی عدم توجه وزارت ترانسپورت در زمینۀ توسعۀ ترانزیت را عامل اصلی ورشکست شدن شرکت‌های‌شان می‌دانند.

رئیس هیأت مدیرۀ اتحادیه شرکت‌های بارچلانی می‌گوید که در ۹ سال گذشته، دولت در بخش سکتور ترانسپورت و ترانزیت هیچ کاری نکرده است.

آصف غوربندی، مسئول یکی از شرکت‌های ترانسپورتی می‌گوید که وزارت ترانسپورت در زمینۀ توسعۀ ترازیت و ترانسپورت هیچ برنامه‌یی ندارد.

قدرت‌الله ذکی، نامزدوزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت می‌گوید که این وزارت برای توسعۀ ترانزیت و ترانسپورت برنامه‌هایی را روی دست دارند و در آیندۀ نزدیک عملی خواهد شد.

از روز ملی ترانسپورت در حالی تجلیل به عمل می‌آید که اکثریت شاهراه‌های کشور از سوی طالبان تخریب شده است و شرکت‌های ترانسپورتی بخشی از کارشان را متوقف کرده‌اند.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: