هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۲۱ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی بوگون و اېرته (۳و۴ جوزا) مملکت نینگ ۲۱ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیب، سوو تاشقینی و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۱۶ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی اېرته (۳۰-ثور، شنبه کونی) مملکت نینگ ۱۶ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیب، سوو تاشقینی و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۲۹ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی جمعه و شنبه کون‌لری (۲۸ و ۲۹-ثور) مملکت نینگ ۲۹ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیب، سوو تاشقینی و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۲۲ ولایتیده یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی اېرته (۲۷-ثور، پنج‌شنبه کونی) مملکت نینگ ۲۲ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیب، سوو تاشقینی و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۲۸ ولایتیده یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی اېرته (یکشنبه، ۹-ثور) مملکت نینگ ۲۸ ولایتیده کوچلی یامغیر یاغیب، سوو تاشقینی و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۳۴ ولایتیده قار و یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی جمعه و شنبه (۷و۸-ثور)کون‌لری، مملکت نینگ ۳۴ ولایتیده کوچلی قار و یامغیر یاغیب، سوو تاشقینی و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۱۹ ولایتیده قار و یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی اېرته (یک‌شنبه، ۲-ثور)، مملکت نینگ ۱۹ ولایتیده کوچلی قار و یامغیر یاغیب و سوو تاشقینی یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۳۴ ولایتیده قار و یامغیر یاغیش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی بوگون و ایرته (۲۵ و ۲۶-حمل)، مملکت نینگ ۳۴ ولایتیده کوچلی یامغیر بیلن سوو تاشقینی یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۳۴ ولایتی‌ده کوچلی قار و یامغیر یاغیشیدن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی بوگون و اېرته (۲۳ و ۲۴-حمل)، مملکت نینگ ۳۴ ولایتیده کوچلی قار و یامغیر یاغیب و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۲۳ ولایتی‌ده کوچلی قار و یامغیر یاغیشیدن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی اېرته (سه‌شنبه، ۷-حمل)، مملکت نینگ ۲۳ ولایتیده کوچلی قار و یامغیر یاغیب و بوران یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۱۹ ولایتی‌ده کوچلی قار و یامغیر یاغیشی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی بوگون و اېرته (۲۱ و ۲۲ حوت کون‌لری) مملکت نینگ ۱۹ ولایتیده کوچلی قار، یامغیر یاغیب، بوران و سوو تاشقینی یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

هواشناس‌لیک ریاستی مملکت نینگ ۱۱ ولایتی‌ده کوچلی قار و یامغیر یاغیشی‌دن آگاه‌لنتیردی

سرپرست حکومت ترانسپورت و هوا یول‌لری وزیرلیگی نینگ هواشناس‌لیک ریاستی بوگون و اېرته (۱۹ و ۲۰ حوت کون‌لری) مملکت نینگ ۱۱ ولایتیده کوچلی قار، یامغیر یاغیب، بوران و سوو تاشقینی یوز بیریش احتمالی‌دن آگاه‌لنتیرگن.

ترانسپورت وزیرلیگی قریب ایکی میلیارد افغانی‌ ارزشی ده ایچکی شرکت‌لر بیلن قرارداد امضاله‌دی

بوگون حکومت نینگ اطلاعات و ییتکرمه‌لر مرکزی‌ده، ترانسپورت و هوا یوللری وزیرلیگی مسئوللری، هرات نینگ گذره تومنی‌ده یولاوچی تاشووچی موترلر ترمینالی قوریلیشی، فاریاب ‌ده آقینه نینگ تیرپارک بندری قیته قوریلیشی و کابل نینگ خلق‌ارا هوا قونالغه‌سیده پارکینگ و کوتیش مکانی قوریلیش بیتیمی‌نی، اوچ ایچکی خصوصی شرکت بیلن امضالگنلر.