هم‌زمان با روز همبسته‌گی ترک‌های افغانستان، شماری از ترک‌تباران کشور از آن‌چه بی‌عدالتی دولت در برابر این قوم می‌دانند، می‌گویند که آنان از ابتدایی‌ترین حقوق زنده‌گی محروم‌اند. به گفتۀ آنان، ترک‌های افغانستان به خدمات صحی، حق آموزش و سایر حقوق اساسی‌شان دست‌رسی ندارند و دولت نیز در این زمینه اقدامی نکرده است.

عظیم خنجانی، رئیس شورای همبسته‌گی ترک‌های افغانستان می‌گوید، در مسایل مهم سیاسی به آنان سهم داده نشده است و آنان در روند صلح نیز حضور ندارند؛ در حالی ‌که نمایندۀ هر قوم افغانستان باید در این روند مهم شرکت داشته باشد. رئیس شورای همبسته‌گی ترک‌های افغانستان می‌افزاید که حضور این قوم در دولت نیز نادیده گرفته شده است.

محبوبه بیگم، مسئول بخش زنان شورای همبسته‌گی ترک‌های افغانستان در این برنامه می‌گوید که برای توان‌مندسازی زنان ترک افغانستان سرمایه‌گذاری نشده است و آنان هنوز هم در حاشیه قرار دارند. بانو بیگم می‌افزاید، ترک‌تباران افغانستان هم‌واره از نظام جمهوریت پشتی‌بانی کرده‌اند؛ در حالی ‌که این قوم پیوسته مورد بی‌مهری دولت قرار گرفته و برای آنان کار اساسی صورت نگرفته است.

محبوبه بیگم، مسئول بخش زنان شورای همبسته‌گی ترک‌های افغانستان در این برنامه می‌گوید که برای توان‌مندسازی زنان ترک افغانستان سرمایه‌گذاری نشده است.

در همین‌ حال، یعقوب احمدزی، معین وزارت سرحدات و قبایل در این برنامه می‌گوید که ترک‌ها از اقوام بزرگ افغانستان‌اند و هم‌واره تلاش شده این قوم و سایر اقوام در مسایل مهم کشور شرکت داشته باشند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: