میرجلال‌الدین هشام، رئیس انستیتیوت فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا می‌گوید، با آن‌که کشور کوریا متعهد به کمک‌ها در بخش آموزش فنی و حرفه‌یی به این اسنتیتیوت شده بود، اما اکنون بودجۀ حمایتی این کشور تا ۹۰ درصد به این انستیتیوت کاهش یافته است.

هم‌زمان با آغاز سال نو آموزشی، مسئولان انستیتیوت فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا از کاهش بودجۀ حمایتی کوریا به این مرکز خبر می‌دهند.

میرجلال‌الدین هشام، رئیس این انستیتیوت در برنامۀ «آغاز سال آموزش، فرصت‌ها و چالش‌ها» می‌گوید، با آن‌که کوریا از سال ۲۰۰۴ به این‌‎سو، با انستیتیوت فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا کمک مالی می‌کرد، اما اکنون بودجۀ حمایتی این کشور به این انستیتیوت تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس انستیتیوت فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا می‌گوید، این مرکز زمینۀ مؤثر آموزشی، کاریابی و اشتغال‌زایی را برای جوانان افغانستان فراهم می‌کند و لازم است تا این مرکز از سوی حکومت حمایت شود و هم‌زمان با فارغ شدن دانش‌آموزان زمینۀ کار نیز برای آنان فراهم شود.

مسئولان انستیتیوت افغان_کوریا می‌گویند که مسئولیت تمویل یک بخش این نهاد به عهده دولت و وزارت کار و امور اجتماعی است.

بشیر احمد ته‌ینج، وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید، فراهم نبودن زمینۀ کاری در کشور سبب شده که جوانان برای پیداکردن کار به خارج از افغانستان مهاجرت کنند.

به گفتۀ او، با آن‌که در حال حاضر ۱۴ کشور تقاضای کارگر افغانستانی را کرده‌اند، اما شمار زیادی این کارگران از دانش مسلکی برخوردار نیستند و این مسأله سبب شده که  کارگران افغانستانی جذب بازار کار کشورهای خارجی نشوند.

انستیتیوت فنی و حرفه‌یی افغان_کوریا مربوط وزارت کار و امور اجتماعی می‌شود که جوانان را در بخش‌های انگلیسی، کمپیوتر، خیاطی، ولدنگ‌کاری و ترمیم موتر به گونۀ مسلکی آموزش می‌دهد و زمینۀ کار را نیز برای آنان فراهم می‌سازد.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: