از چند روز به این‌سو شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان بر سر چاپ امضای اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی بر بانکنوت‌های جدید، مخالفت می‌کنند. در چندین هفتۀ اخیر، نماینده‌گان مجلس در نشست‌های عمومی این مجلس می‌گویند که اجمل احمدی برای چاپ امضایش روی پول افغانی قرار است به پولند سفر کند.

اما آقای احمدی می‌گوید که قرار نیست امضایش روی پول افغانی چاپ شود. سرپرست بانک مرکزی در واکنش به گفته‌های نماینده‌گان مجلس می‌گوید که در چارچوب پیمان کنونی چاپ پول، بانکنوت‌های جدید را امضا نکرده است؛ اما واضح نکرده که این کار را در پیمان دیگری انجام خواهد داد یا نه؟ او هم‌چنان در بارۀ سفرش به پولند، چیزی نگفته است.

بانک مرکزی نیز در واکنش به این خبر در صفحۀ توییترش این گفته‌ها را رد کرده است. این بانک می‌گوید، اجمل احمدی، سرپرست کنونی بانک مرکزی در بانکنوت‌های جدید که زیر قرارداد می‌باشد، امضا نکرده و امضا سرپرست پیشین این بانک در آن است.

به گفتۀ بانک مرکزی، یک مبلغ بانکنوت‌های جدید افغانی چاپ شده و یک مبلغ دیگر آن تا یک سال دیگر چاپ خواهد شد.

ضیاالدین ضیا، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، اجمل احمدی یک فرد لبنانی و آدم غیرمسئول است و حق ندارد بر روی ۱۰۰ میلیارد پول افغانی، امضایش را چاپ کند.

به باور کارشناسان مسایل اقتصادی، مخالفت مجلس نماینده‌گان با چاپ امضای اجمل احمدی در پول افغانی درست است؛ زیرا آقای احمدی رئیس بانک مرکزی نیست.

صیام پسرلی، کارشناس مسایل اقتصادی می‌گوید، امضا کردن بر روی پول اصولاً حق معنوی و مسئولیت وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی است، اما در صورتی‌که از پارلمان رأی اعتماد بگیرند.

آقای پسرلی می‌گوید، در صورتی‌که امضای آقای احمدی در چنین شرایطی بر روی بانکنوت‌های جدید افغانی چاپ شود، خلاف قانون است و مخالفت پارلمان برحق است.

در تاریخ دوازدهم قوس، مجلس نماینده‌گان برای نامزدوزیر وزارت احیا و انکشاف دهات، وزارت معارف و ریاست بانک مرکزی افغانستان، صندوق رأی گذاشتند که تنها نامزدوزیر احیا و انکشاف دهات توانست رأی تأیید مجلس را بگیرد.

نامزد وزیر معارف و اجمل احمدی نامزد رئیس بانک مرکزی با ۷۲ رأی تأیید، نتوانست رأی اعتماد از سوی مجلس نمایندگان کسب کند.

با وجود آن‌که در مادۀ پنجم قانون تنظیم سرپرستی وزارت‌ها و ادارات دولتی آمده است، «هرگاه کاندید وزارت یا اداره از جانب ولسی جرگه رأی اعتماد کسب نه نماید و یا وزیر در جریان اجرای وظیفه از طرف ولسی جرگه سلب اعتماد گردد، به حیث سرپرست در همان وزارت یا اداره تعیین شده نمی‌تواند.»، اما اجمل احمدی با گذشت بیش از یک ماه هنوز هم سرپرست بانک مرکزی باقی مانده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: