یکی از چهره‌های جنجالی کابینۀ افغانستان اجمل احمدی‌ است؛ مردی که به زبان‌های فارسی و پشتو درست صحبت کرده نمی‌تواند و تا هفتۀ گذشته که به مجلس نیامده بود، کسی در بارۀ اصلیت او چیزی نمی‌دانست.

در صفحۀ انترنتی بانک مرکزی فقط گفته شده است که آقای احمدی در ولایت غزنی به دنیا آمده و دیگر در بارۀ روستای تولد و پدرش هیچ کلمه‌یی به چشم نمی‌خورد.

کاپی شناس‌نامۀ اجمل احمدی در اختیار سلام‌وطندار قرار گرفته است؛ بر بنیاد این شناس‌نامه، عبدالاحد، پدر و سیداحمد، پدربزرگ آقای احمدی است. اجمل احمدی هفتۀ گذشته در مجلس نماینده‌گان گفت که محل بودوباش پدرش منطقۀ گذر «مسجد خطیبی» بوده است. خبرنگار سلام‌وطندار سری زده به این منطقه و به دنبال شناخت دقیق از اجمل احمدی پرس‌وپال کرده است.

گذرنامه و مدرک تحصیلی اجمل احمدی

چند تن از بزرگان قومی در ساحۀ مسجد خطیبی به شرط این که هویت‌شان فاش نشود به سلام‌وطندار می‌گویند، سال‌ها پیش در گذر مسجد خطیبی حدود ۵۰۰ خانواده زنده‌گی می‌کرده‌اند که همه با هم رفت‌وآمد و آشنایی داشته‌اند، اما نام اجمل احمدی، پدر و پدربزرگش برای این مردان بیگانه است. به گفتۀ آنان، با این نام و نشان کسی در این منطقه زنده‌گی نمی‌کرده است.

اجمل احمدی خطاب به نماینده‌گان گفت که در شفاخانۀ جمهوریت به دنیا آمده است. مسئولان شفاخانۀ جمهوریت به سلام‌وطندار می‌گویند که بنیاد این شفاخانه در ماه سنبلۀ سال ۱۳۵۴ خورشیدی گذاشته شده است. بشیراحمد عرب‌زاده، مدیر خدمات شفاخانۀ جمهوریت می‌گوید، ساختمانی که به مرور زمان به شفاخانۀ جمهوریت تغییر شکل داد، در نخست هوتلی برای پذیرایی مهمانان بوده و این شفاخانه تا کنون «زایشگاه» ندارد.

بررسی ما از ویب‌سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد که آقای احمدی دورۀ ابتدایی و متوسطۀ تحصیلی خویش را در شهر غزنی سپری کرده ‌است، اما خودش می‌گوید که در دو ساله‌گی مثل میلیون‌ها مهاجر دیگر ناگزیر به ترک کشور شده و با خانواده به پشاور پاکستان مهاجر شده است. او فعلأ هم به زبان‌های فارسی و پشتو به گونۀ درست بلدیت ندارد.

تصاویر شناس‌نامه و پاسپورت/گذرنامۀ آقای احمدی همچنان پر رمزوراز است. آقای احمدی در تصویر گذرنامه جوان‌تر از تصویر شناس‌نامه معلوم می‌شود، در حالی که باید برعکس باشد؛ زیرا شناس‌نامه باید داشته باشید تا گذرنامه بگیرید. اما ظاهراً آقای احمدی گذرنامه را زودتر از شناس‌نامه گرفته است.

پاسپورت اجمل احمدی اشتباه املایی نیز دارد؛ این اشتباه برای افراد عادی مشکل‌آفرین بوده، اما ظاهراً برای سرپرست بانک مرکزی تا هنوز مشکلی ایجاد نکرده است. در قسمت نام خانواده‌گی به زبان فارسی «احمد» نوشته شده، در حالی که به زبان انگلیسی در همین صفحه «احمدی» آمده است.

شماری‌ از مأموران حکومتی که تجربۀ همکاری با اجمل احمدی را در وزارت صنعت و تجارت، بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها داشته‌اند، می‌گویند، فعالیت، رویکرد و برخورد اجمل احمدی «دیکتاتورانه» است.

بسیاری اجمل احمدی را یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور می‌دانند و بر این باورند، با این که مجلس به او در کرسی ریاست بانک مرکزی رأی نداد، قطعاً در کرسی بهتری گزینش خواهد شد.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: