کابل؛ پایتخت مذکر

برف و باران شدید می‌بارد و هوا نیز به سمت تاریکی روان است. انبوهی از مردم در منطقۀ قوای مرکز شهر کابل چشم به راه موتراند. هر موتری که می‌رسد، سیلی از مردها به سمت دروازه‌اش هجوم می‌برند، زنان نیز برای سوارشدن در موتر سعی می‌کنند،

موج دوم کرونا؛ مرگ ۸۲ بیمار در ۱۵ روز در هرات

آمارهای روزانۀ ریاست صحت هرات نشان می‌دهد که با آغاز موج دوم ویروس کرونا، شمار جان باخته‌گان این ویروس در این ولایت روزبه‌روز در حال افزایش است. بربنیاد این آمار، در۱۵ روزگذشته ۸۲ بیمار در شفاخانۀ کووید۱۹ شهید بسیم هرات جان فوت کرده‌اند.

عدم هماهنگی میان نهادهای آگاهی‌دهی در بارۀ ویروس کرونا در کندز

نوراحمد احمد، مسئول برنامه‌های نهاد جک و پروژۀ آگاهی‌دهی در بارۀ ویروس کرونا در شفاخانۀ کووید- ۱۹ در کندز به سلام‌وطندار می‌گوید، نهادها در این ولایت در بخش آگاهی‌دهی در بارۀ بیماری کرونا به مردم به گونۀ هماهنگ و متحدانه کار نمی‌کنند.

وزارت معارف: صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها به مسجدها منتقل می‌شوند

وزارت معارف می‌گوید که بر بنیاد طرح تازۀ این وزارت، به تمام دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها در مسجدها آموزش داده می‌شود. این وزارت می‌گوید که بر بنیاد این طرح تمام دانش‌آموزان صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها، آموزش را از مسجدهای محلۀ‌شان فرا خواهند گرفت.

شفاخانۀ بدون زایشگاه؛ اجمل احمدی در کجا به دنیا آمده است؟

یکی از چهره‌های جنجالی کابینۀ افغانستان اجمل احمدی‌ است؛ مردی که به زبان‌های فارسی و پشتو درست صحبت کرده نمی‌تواند و تا هفتۀ گذشته که به مجلس نیامده بود، کسی از در بارۀ اصلیت او چیزی نمی‌دانست. در صفحۀ انترنتی بانک مرکزی فقط گفته شده است که آقای احمدی در ولایت غزنی به دنیا آمده و دیگر در بارۀ روستای تولد و پدرش هیچ کلمه‌یی به چشم نمی‌خورد.

استقبال آمریکا از برگزاری نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه

زلمی خلیلزاد، از برگزاری نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه ملی، استقبال می‌کند و می‌گوید، اجتماع رهبران طیف‌های سیاسی افغانستان برای تصمیم‌گیری یک گام مهم است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز از برگزاری نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی استقبال می‌کند.